Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

Nr. / DatăDenumire ProiectInițiator proiectAcțiuni
Nr.3
22.01.2021
Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei ordinare a Cosiliului Local PlescutaPrimar
Ec. Groza Viorel
Document