SECRETAR GENERAL

BLIDAR LILIANA - FISA POSTULUI

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL, TAXE ȘI IMPOZITE

GIURGELEA MARIOARA-CORNELIA - REFERENT CONTABIL - FIȘA POSTULUI

URS MIHAIELA - REFERENT CASIER - FIȘA POSTULUI

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, INFORMARE, CADASTRU ȘI URBANISM

MARTIN LEONTIN-ION - CONSILIER- FIȘA POSTULUI

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

BRÎNDA GHEORGHE-BUJOR - REFERENT

COMPARTIMENT COMUNITAR-AGRICULTURĂ

VACANT

COMPARTIMENT CULTURĂ

DINEȘ EVA-LIANA - BIBLIOTECAR

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

PATKO VOICHIȚA-MIRELA - CONSILIER

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

HERBEI MIRCEA CORNEL

PASCU CONSTANTIN

COMPARTIMENT SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

NAN EUGEN-IOAN - REFERENT