DISPOZITIA 1/11.01.2019 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 2/21.01.2019 - Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 3/21.01.2019 - Privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor aflate in domeniul privat si public al Comunei Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA 4/29.01.2019 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 5/31.01.2019 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Suciu Loredana, ca asistent personal, pentru copilul cu handicap grav Suciu Matei Lucian.

DISPOZITIA 6/31.01.2019 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Varga Elisabeta, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 120, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA 7/31.01.2019 - Privind programarea concediilor de odihna, pentru salariatii din cadrul Primariei Comunei Plescuta in anul 2019.

DISPOZITIA 8/31.01.2019 - Privind aprobarea acordarii lunar, a indemnizatiei de hrana, incepand cu 01.12.2018 si in cursul anului 2019, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 9/07.02.2019 - Privind aprobarea Regulamentului privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca pentru angajatii din administratia publica locala pentru anul 2019.

DISPOZITIA 10/07.02.2019 - Privind stabilirea indemnizatiei Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 11/07.02.2019 - Privind stabilirea indemnizatiei Viceprimarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 12/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al Secretarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 13/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Giurgelea Marioara Cornelia - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 14/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Urs Mihaiela - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 15/07.02.2019 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Iuga Lucretia Alexandrina - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 16/07.02.2019 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Branda Gheorghe Bujor - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 17/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Patko Mirela Voichita - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 18/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Nan Eugen Ioan - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 19/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al Consilierului Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 20/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 21/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Herbei Mircea Cornel Alexandru - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 22/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Neamtu Ioan - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 23/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Pascu Constantin - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 24/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Hardut Otilia - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 25/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Hardut Viorica - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 26/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Iuga Macavei - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 27/08.02.2019 - Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru Secretar, compartimentele Financiar Contabil, Taxe si impozite, Autoritatea tutelara si asistenta sociala, Stare civila comunitar, Agricultura, pentru anul 2019.

DISPOZITIA 28/11.02.2019 - Privind atribuirea indemnizatiei membrilor din Comisia de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, asistent, in cadrul Compartimentului Administratie publica, informare, cadastru si urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 29/11.02.2019 - Privind acordarea ajutorului social, doamnei Serb Florica.

DISPOZITIA 30/13.02.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Budea Ancuta, persoana cu handicap grav, cu domiciliul anterior, in localitatea Talagiu, nr. 164, Comuna Plescuta in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

DISPOZITIA 31/15.02.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Varga Elisabeta, persoana cu handicap grav, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 120, Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

DISPOZITIA 32/28.02.2019 - Privind desemnarea persoanei cu atributii si responsabilitati in domeniul violentei domestice.

DISPOZITIA 33/01.03.2019 - Privind numirea domnului Martin Leontin Ion, ca functionar public de executie, definitiv, in functia publica de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 3, in compartimentul Administratie publica, informare, cadastru si urbanism.

DISPOZITIA 34/01.03.2019 - Privind acordarea zilelor libere platite pentru eveniment familial, doamnei Iuga Lucretia Alexandrina, functionar public de executie, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 35/06.03.2019 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 36/07.03.2019 - Privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul Modernizare strazi principale in localitatea Plescuta, Comuna Plescuta.

DISPOZITIA 37/07.03.2019 - Privind acordarea indemnizatiei de handicap domnului Hardut Ioan, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Hardut Viorica.

DISPOZITIA 38/19.03.2019 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Hardut Viorica, ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Hardut Ioan. pentru o perioada nedeterminata.

DISPOZITIA 39/20.03.2019 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Iuga Macavei, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, Iuga Lucia Monica, pentru o perioada nedeterminata.

DISPOZITIA 40/20.03.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Zoica Maria, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in localitatea Rostoici, nr. 11, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA 41/08.04.2019 - Privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul COMUNEI PLESCUTA.

DISPOZITIA 42/12.04.2019 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 43/19.04.2019 - Privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Comuna Plescuta, pentru scrutinul organizat in data de 26.05.2019, pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019.

DISPOZITIA 44/23.04.2019 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA 45/25.04.2019 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a domnului Baica Marius Valentin, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Baica Vasile-Ioan, pentru o perioada nedeterminata.

DISPOZITIA 46/02.05.2019 - Privind suspendarea ajutorului social doamnei Serb Florica, loc. Aciuta, nr. 22, com. Plescuta, jud. Arad.

DISPOZITIA 47/10.05.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitului Serb Ionel Cristian, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in Comuna Plescuta, nr. 14, jud. Arad.

DISPOZITIA 48/10.05.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Cosma Floare, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in localitatea Aciuta, nr. 34, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA 49/14.05.2019 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Jiva Ioan Luca, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 41, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA 50/15.05.2019 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 51/16.05.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitului Bota Grigore Ioan, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in Comuna Plescuta, localitatea Rostoci, nr. 29, Judetul Arad.

DISPOZITIA 52/20.05.2019 - Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 53/22.05.2019 - Privind revocarea Dispozitiei nr. 46/02,05,2019, a primarului Comunei Plescuta, privind suspendarea ajutorului social al doamnei Serb Florica, localitatea Aciuta, nr. 22, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA 54/06.06.2019 - Privind convocarea membrilor C.L.S.U. Plescuta in sedinta de indata.

DISPOZITIA 55/07.06.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Margea Elena, peroana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in localitatea Talagiu, nr. 58, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA 56/13.06.2019 - Privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Iuga Lucretia Alexandrina, functionar public - Referent - Agent agricol, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 57/13.06.2019 - Privind delegarea atributiilor functiei de referent - Agentului agricol, in urma incetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Iuga Lucretia Alexandrina, pentru pensie la limita de varsta, pana la ocuparea postului vacant.

DISPOZITIA 58/25.06.2019 - Privind incetarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA 59/26.06.2019 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

DISPOZITIA 60/28.06.2019 - Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 61/05.07.2019 - Privind acordarea ajutorului social, doamnei Serb Florica.

DISPOZITIA 62/23.07.2019 - Privind rectificare actului de nastere nr. 20 din 12.08.2019.

DISPOZITIA 63/30.07.2019 - Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02,08,2019.

DISPOZITIA 64/30.07.2019 - Privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica de lucrari, avand ca obiectiv ,,Inregistrarea sistematica a imobilelor din sectorul cadastral nr. 1 in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara apartinand UAT Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

DISPOZITIA 65/05.08.2019 - Privind convocarea comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile.

DISPOZITIA 66/05.08.2019 - Privind desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Plescuta in Comisia pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile.

DISPOZITIA 67/07.08.2019 - Privind delegarea domnului Martin Leontin Ion, pentru reprezentarea Primarului Comunei Plescuta pentru Campania ,,Informare acasa! siguranta in lume,,.

DISPOZITIA 68/13.08.2019 - Privind diminuarea cuantumului alocatie pentru sustinerea familie.

DISPOZITIA 69/03.09.2019 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

DISPOZITIA 70/11.09.2019 - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Suciu Loredana.

DISPOZITIA 71/17.09.2019 - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, doamnei lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA 72/17.09.2019 - Privind incetarea ajutorului social al doamnei lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA 73/24.09.2019 - Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 30.09.2019.

DISPOZITIA 74/30.09.2019 - Privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, asistent personal, domnului Nicola Sebastian Valer, pentru copilul Nicola Anais Stefania.

DISPOZITIA 75/30.09.2019 - Privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Caba Ioan, persoana cu handicap grav, domiciliata in Comuna Plescuta, localitatea Talagiu, nr. 13, Judetul Arad, in baza Legii 488/2006, republicata.

DISPOZITIA 76/07.10.2019 - Privind numirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor, aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

DISPOZITIA 77/07.10.2019 - Privind numirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor, aferente obiectivului de investitie ,,Reabilitare acoperis bloc locuinte Plescuta,,.

DISPOZITIA 78/07.10.2019 - Privind numirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor, aferente obiectivului de investitie ,,Reabilitare acoperis dispensar uman Plescuta,,.

DISPOZITIA 79/08.10.2019 - Privind convocarea comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile.