DISPOZITIA 1/11.01.2019 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 2/21.01.2019 - Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 3/21.01.2019 - Privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor aflate in domeniul privat si public al Comunei Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA 4/29.01.2019 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 5/31.01.2019 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Suciu Loredana, ca asistent personal, pentru copilul cu handicap grav Suciu Matei Lucian.

DISPOZITIA 6/31.01.2019 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Varga Elisabeta, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 120, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA 7/31.01.2019 - Privind programarea concediilor de odihna, pentru salariatii din cadrul Primariei Comunei Plescuta in anul 2019.

DISPOZITIA 8/31.01.2019 - Privind aprobarea acordarii lunar, a indemnizatiei de hrana, incepand cu 01.12.2018 si in cursul anului 2019, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 9/07.02.2019 - Privind aprobarea Regulamentului privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca pentru angajatii din administratia publica locala pentru anul 2019.

DISPOZITIA 10/07.02.2019 - Privind stabilirea indemnizatiei Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 11/07.02.2019 - Privind stabilirea indemnizatiei Viceprimarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 12/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al Secretarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 13/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Giurgelea Marioara Cornelia - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 14/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Urs Mihaiela - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 15/07.02.2019 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Iuga Lucretia Alexandrina - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 16/07.02.2019 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Branda Gheorghe Bujor - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 17/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Patko Mirela Voichita - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 18/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Nan Eugen Ioan - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 19/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al Consilierului Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 20/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 21/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Herbei Mircea Cornel Alexandru - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 22/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Neamtu Ioan - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 23/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Pascu Constantin - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 24/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Hardut Otilia - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 25/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Hardut Viorica - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 26/07.02.2019 - Privind majorarea salariului lunar al domnului Iuga Macavei - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 27/08.02.2019 - Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru Secretar, compartimentele Financiar Contabil, Taxe si impozite, Autoritatea tutelara si asistenta sociala, Stare civila comunitar, Agricultura, pentru anul 2019.

DISPOZITIA 28/11.02.2019 - Privind atribuirea indemnizatiei membrilor din Comisia de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, asistent, in cadrul Compartimentului Administratie publica, informare, cadastru si urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 29/11.02.2019 - Privind acordarea ajutorului social, doamnei Serb Florica.

DISPOZITIA 30/13.02.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Budea Ancuta, persoana cu handicap grav, cu domiciliul anterior, in localitatea Talagiu, nr. 164, Comuna Plescuta in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

DISPOZITIA 31/15.02.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Varga Elisabeta, persoana cu handicap grav, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 120, Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

DISPOZITIA 32/28.02.2019 - Privind desemnarea persoanei cu atributii si responsabilitati in domeniul violentei domestice.

DISPOZITIA 33/01.03.2019 - Privind numirea domnului Martin Leontin Ion, ca functionar public de executie, definitiv, in functia publica de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 3, in compartimentul Administratie publica, informare, cadastru si urbanism.

DISPOZITIA 34/01.03.2019 - Privind acordarea zilelor libere platite pentru eveniment familial, doamnei Iuga Lucretia Alexandrina, functionar public de executie, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 35/06.03.2019 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 36/07.03.2019 - Privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul Modernizare strazi principale in localitatea Plescuta, Comuna Plescuta.

DISPOZITIA 37/07.03.2019 - Privind acordarea indemnizatiei de handicap domnului Hardut Ioan, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Hardut Viorica.

DISPOZITIA 38/19.03.2019 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Hardut Viorica, ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Hardut Ioan. pentru o perioada nedeterminata.

DISPOZITIA 39/20.03.2019 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Iuga Macavei, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, Iuga Lucia Monica, pentru o perioada nedeterminata.

DISPOZITIA 40/20.03.2019 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Zoica Maria, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in localitatea Rostoici, nr. 11, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA 41/08.04.2019 - Privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul COMUNEI PLESCUTA.

DISPOZITIA 42/12.04.2019 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 43/19.04.2019 - Privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Comuna Plescuta, pentru scrutinul organizat in data de 26.05.2019, pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019.

Dispozitia nr. 1/16.01.2018  - Privind constituirea Comisiei de inventariere si evaluare anuala a patrimoniului public si privat al Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 2/17.01.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 3/30.01.2018  - Privind desemnarea doamnei Patko Mirela-Voichita, Inspector, clasa I, asistent, sa indeplineasca atributiile specifice pentru activitatea de solutionare a petitiilor, incepand cu data de 01.02.2018.

Dispozitia nr. 4/30.01.2018  - Privind incetarea contractului individual de munca pentru numitul Darau Ioan Dorel, asistent personal al persoanei cu handicap Margea Elena.

Dispozitia nr. 5/30.01.2018  - Privind stabilirea indemnizatiei Primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 6/30.01.2018  - Privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 7/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al secretarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 8/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Giurgelea Marioara Cornelia functionar public de executie.

Dispozitia nr. 9/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Urs Mihaiela functionar public de executie.

Dispozitia nr. 10/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Iuga Lucretia Alexandrina functionar public de executie.

Dispozitia nr. 11/30.01.2018  - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Branda Gheorghe Bujor functionar public de executie.

Dispozitia nr. 12/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Patko Mirela Voichita functionar public de executie.

Dispozitia nr. 13/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnilui Nan Eugen Ioan functionar public de executie.

Dispozitia nr. 14/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al consilierului primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 15/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 16/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Herbei Mircea Cornel Alexandru Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 17/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Neamtu Ioan Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 18/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Pascu Constantin Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 19/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Hardut Otilia , asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 20/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Darau Ioan Dorel, asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 21/07.02.2018  - Privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 22/08.02.2018  - Privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor la terminarea acestora si serviciilor contractate de Primaria Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 23/08.02.2018  - Privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor din cadrul Comunei Plescuta, prin procedura de achizitie directa, in anul 2018.

Dispozitia nr. 24/08.02.2018  - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu strigare pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior.

Dispozitia nr. 25/08.02.2018 - Privind desemnarea in Comisia pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile, a reprezentantului Primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 26/08.02.2018  - Privind desemnarea persoanelor in comisia care va constata terenurile neingrijite de pe  raza Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 27/08.02.2018  - Privind desemnarea unei persoane din partea Primarului Comunei Plescuta in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2017-2018.

Dispozitia nr. 28/08.02.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 29/15.02.2018  - Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Suciu Loredana.

Dispozitia nr. 30/26.02.2018  - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Ancateu Lucretia Maricuta, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 7, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 31/26.02.2018  - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Margea Elena, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 58, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 32/26.02.2018  - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei  Zoica Maria, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 11, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 33/27.02.2018  - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Hardut Viorica, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Hardut Ioan.

Dispozitia nr. 34/27.02.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 35/27.02.2018  - Privind constituirea comisiei de pasunat (pastorala) care va propune masurile privind administrarea pasunilor, cu consultarea crescatorilor de vite.

Dispozitia nr. 36/14.03.2018  - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitului Jiva Nicolae, persoana cu handicap grav, domiciliat in localitatea Dumbrava, nr. 46, Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

Dispozitia nr. 37/15.03.2018  - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Crainic Lucia Monica, persoana cu handicap grav, cu asistent personal, domiciliata in localitatea Aciuta, nr. 65, Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

Dispozitia nr. 38/21.03.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 39/21.03.2018  - Privind incetarea ajutorului social, pentru doamna Vlad Mihaiela Valentina.

Dispozitia nr. 40/21.03.2018  - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Vlad Mihaiela Valentina.

Dispozitia nr. 41/26.03.2018  - Privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica de lucrari, avand ca obiect ,,Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

Dispozitia nr. 42/26.03.2018  - Privind angajarea cu contract de munca individual, a domnului Crainic Axente-George, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Crainic Lucia Monica.

Dispozitia nr. 43/13.04.2018  - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin-Ion, consilier al Primarului Comunei Plescuta, cu drept de reprezentare si semnatura pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, Sistem Integrat de Gestiune a Deseurilor.

Dispozitia nr. 44/13.04.2018  - Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatia publica, precum si comisia de rezolvare a contestatiilor, pentru inchirierea pasunii comunale.

Dispozitia nr. 45/15.05.2018  - Privind desemnarea persoanelor implicate in procedura de asistenta privind completarea si depunerea, precum si transmiterea declaratiei unice 212, pentru persoanele care au domiciliul fiscal pe raza Comunei Plescuta si care au obligatia depunerii acestei declaratii.

Dispozitia nr. 46/15.05.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 47/04.06.2018 - Privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, la nivelul Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 48/04.06.2018 - Privind incetarea ajutorului social a domnului Budea Gheorghe.

Dispozitia nr. 49/04.06.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Pasarila Iosana, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in, Comuna Plescuta, nr. 126, Jud. Arad.

Dispozitia nr. 50/04.06.2018 - Privind convocarea membrilor CLSU si COAT Plescuta in sedinta ordinara.

Dispozitia nr. 51/04.06.2018 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 52/04.06.2018 - Privind concedierea domnului Crainic Axente-George, din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Crainic Lucia-Monica.

Dispozitia nr. 53/04.06.2018 - Privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor la terminarea acestora pentru obiectivul DC 51 - Aciuta - Talagiu - Virfurile.

Dispozitia nr. 54/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Bota Melania, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 12, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 55/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Crainic Lucia Monica, cu domiciliul in localitatea Aciuta, nr. 65, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 56/04.06.2018 - Privind convocarea Comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile.

Dispozitia nr. 57/04.06.2018 - Privind convocarea Comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile, a reprezentantului Primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 58/04.06.2018 - Privind incetarea ajutorului social, pentru doamna Caba Floare.

Dispozitia nr. 59/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Cosma Floare, cu domiciliul in localitatea Aciuta, nr. 34, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 60/04.06.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare, numitei Crainic Lucia Monica, persoana cu handicap grav, domiciliata in localitatea Aciuta, nr. 65, Comuna Plescuta, Judetul Arad, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

Dispozitia nr. 61/04.06.2018 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 62/04.06.2018 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a domnului Iuga Macavei, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Crainic Lucia Monica.

Dispozitia nr. 63/04.06.2018 - Privind constituirea comisiei de verificare a stadiului fizic si valoric a lucrarilor de investitii si reparatii curente pentru anul 2017.

Dispozitia nr. 64/04.06.2018 - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, a doamnei Hagea Florentina Felicia.

Dispozitia nr. 65/04.06.2018 - Privind delegarea dreptului de semnatura olografa in numele si pentru Primarul Comunei Plescuta, domnului Martin Leontin-Ion, consilier personal al primarului, personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, ca persoana desemnata pentru contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale.

Dispozitia nr. 66/04.06.2018 - Privind virari de credite bugetare in cadrul aceluias capitol bugetar ,,Asistenta Sociala,, din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Plescuta pe anul 2018.

Dispozitia nr. 67/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Bota Grigore Ioan cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 29, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 68/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Rotiu Mircea, cu domiciliul in localitatea Gura Vaii, nr. 82, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 69/04.06.2018 - Privind modificarea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana - personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 70/04.06.2018 - Privind modificarea salariului lunar al domnului Brinda Gheorghe Bujor - functionar public de executie.

Dispozitia nr. 71/04.06.2018 - Privind modificarea salariului lunar al doamnei Hardut Otilia, asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 72/04.06.2018 - Privind modificarea salariului lunar al doamnei Hardut Viorica asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 73/04.06.2018 - Privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 74/04.06.2018 - Privind desemnarea unui responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Dispozitia nr. 75/02.10.2018 - Privind delegarea atributiilor ce vor fi executate de catre viceprimarul Comunei Plescuta, Judetul Arad, pentru perioada 03.10.2018-23.10.2018.

Dispozitia nr. 76/03.10.2018 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Siclau Sabina, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 110, Com. Plescuta, Jud. Arad.

Dispozitia nr. 77/03.10.2018 - Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru Secretar, compartimentele Financiar-contabil si impozite, Autoritate tutelarasi asistenta sociala, Stare civila-Comunitar agricultura.

Dispozitia nr. 78/30.10.2018 - Privind desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea derularii contractului de finantare in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara, a lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoarele cadastrale, in Comuna Plescuta.

Dispozitia nr. 79/12.11.2018 - Privind constituirea unei comisii pentru stabilirea intinderii prejudiciului stabilit de catre controlul Camerei de Conturi Arad, conform Deciziei nr. 1669/29.10.2015.

Dispozitia nr. 80/14.11.2018 - Privind desemnarea componentei Comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractului de inregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale a Comunei Plescuta, in vederea inscrierii in cartea funciara in baza OUG nr. 35/28.06.2016.

Dispozitia nr. 81/21.11.2018 - Privind notarea in evidentele fiscale, a autoritatii locale, a masurii de declarare a sechestrului, impotriva debitorului Serban Stelica, cu domiciliul in Comuna Plescuta, localitatea Gura Vaii, nr. 32, Jud. Arad.

Dispozitia nr. 82/21.11.2018 - Privind desemnarea unei persoane din partea primarului Comunei Plescuta in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2018-2019.

Dispozitia nr. 83/21.11.2018 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 84/21.11.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Neamt Florica, persoana cu handicap grav, ci ultimul domiciliu in Comuna Plescuta, Localitatea Aciuta, nr. 66, jud. Arad.

Dispozitia nr. 85/29.11.2018 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Nan Maricica-Eugenia, ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Budea Elena.

Dispozitia nr. 86/04.12.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Hoaia Maria persoana cu handicap grav, ci ultimul domiciliu in Comuna Plescuta, nr. 108, jud Arad.

Dispozitia nr. 87/13.12.2018 - Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi beneficiarilor de ajutor social.

Dispozitia nr. 88/17.12.2018 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2018.

Dispozitia nr. 89/17.12.2018 - Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 90/17.12.2018 - Privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Dispozitia nr. 91/25.12.2018 - Privind convocarea membrilor CLSU Plescuta in sedinta de indata.

Dispozitia nr. 92/28.12.2018 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, domnului Serb Ionel Cristian, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 14, jud. Arad.

Dispozitia nr. 93/28.12.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Bota Melania, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in localitatea Rostoci, nr. 14, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

Dispozitia nr. 94/28.12.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Siclau Sabina, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in localitatea Talagiu, nr. 110, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 1/11.01.2016 - Privind constituirea Comisiei de inventariere si evaluare anuala a patrimoniului public si privat al Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 2/12.01.2016 - Privind modificarea cuantumului ajutorului social, beneficiarilor Legii nr. 416/2001 conform Anexei nr. 1 la prezenta.

DISPOZITIA NR. 2/25.01.2016 - Privind asigurarea controlului cu privire la mentinerea, intretinerea si utilizarea fondului pastoral, aflat in administrarea Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 3/25.01.2016 - Privind documentele care fac obiectul controlului financiar preventiv propriu care se va organiza la nivelul Primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 4/25.01.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 5/25.01.2016 - Privind stabilirea standardelor controlului intern/managerial, procedurile formalizate pe actiuni specifice si individuale si programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 6/25.01.2016 - Privind aprobarea programului de inspectie fiscala pentru anul 2016, asupra tuturor contribuabililor-persoane fizice si juridice, de pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 7/08.02.2016 - Privind acordarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA NR. 8/16.02.2016 - Privind incetarea ajutorului social domnului Budea Vasile.

DISPOZITIA NR. 9/17.02.2016 - Privind modificarea numarului de membrii din dosarul de ajutor social al doamnei Lingurar Maria.

DISPOZITIA NR. 10/18.02.2016 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei d-nei Serban Cristina Calina.

DISPOZITIA NR. 11/25.02.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 11/25.02.2016 - Privind stabilirea duratei muncii de 4 ore, repartizarea programului de lucru si atributii in fisa postului, privind pe Branda Gheorghe-Bujor - functionar public de executie -referent - compartiment autoritate tutelara si protectie sociala.

DISPOZITIA NR. 12/29.02.2016 - Privind modificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016, intre trimestre.

DISPOZITIA NR. 13/29.02.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Hoaia Maria, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 108, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 14/03.03.2016 - Privind stabilirea responsabilitatii persoanei pentru urmarirea modului de gospodarire si respectarea legalitatii in domeniul protectiei mediului.

DISPOZITIA NR. 15/03.03.2016 - Privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu si desemnarea doamnei Giurgelea Marioara Cornelia, pentru a exercita controlul financiar preventiv propriu.

DISPOZITIA NR. 16/08.03.2016 - Privind incetarea de drept a contractului individual de munca al domnului Oprea Doru, angajat ca si personal contractual, la Primaria Comunei Plescuta, in meseria de cosar.

DISPOZITIA NR. 17/11.03.2016 - Privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale. principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie, a Planului sectorial de actiune pentru implementarea, la nivelul Primariei Plescuta, a Strategiei nationale anticoruptie, precum si pentru aprobarea Inventaruluimasurilor preventive anticoruptie sia indicatorilor de evaluare.

DISPOZITIA NR. 18/11.03.2016 - Privind constituirea comisiilor pentru concursul de ocuparea postului contractual de executie, vacant, de cosar, in cadrul Compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 19/24.03.2016 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin-Ion, consilier primar, cu drept de semnatura a documentelor eliberate conform registrului agricol, pentru beneficiarii de subventii APIA si stabilire blocuri fizice.

DISPOZITIA NR. 20/30.03.2016 - Privind imputernicirea doamnei Dines Eva-Liana, cu drept de semnatura a documentelor eliberate conform registrului agricol, pentru beneficiarii de subventii APIA.

DISPOZITIA NR. 21/11.04.2016 - Privind incadrarea pe perioada nedeterminata, in regim contractual, a domnului Pascu Constantin, pe post de cosar, in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 21/15.04.2016 - Privind incetarea ajutorului social doamnei Vlonga Valentina-Iuliana.

DISPOZITIA NR. 22/15.04.2016 - Privind incetarea alocatia de sustinerea familiei doamnei Vlonga Valentina-Iuliana.

DISPOZITIA NR. 23/20.04.2016 - Privind majorarea salariala in procent de 25% a asistentilor personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap grav din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 24/20.04.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Crainic Lucia Monica, cu domiciliul in localitatea Aciuta, nr. 65, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 25/26.04.2016 - Privind incetarea raportului de serviciu la initiativa functionarului public Nan Eugen Ioan, in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, sef serviciu situatii de urgenta.

DISPOZITIA NR. 26/26.04.2016 - Privind imputernicirea doamnei Urs Mihaiela, cu drpt de semnatura in vederea ridicarii talonului pentru Microbuz M2, cu nr. inmatriculare AR-09-PHV, de la Politia Rutiera Arad.

DISPOZITIA NR. 27/26.04.2016 - Privind imputernicirea doamnei Urs Mihaiela, cu drpt de semnatura in vederea eliberarii Cardului de Companie pentru, Microbuz M2, cu nr. inmatriculare AR-09-PHV, de la A.R.R. Arad.

DISPOZITIA NR. 28/27.04.2016 - Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii alegerilor locale din data de 05 mai 2016.

DISPOZITIA NR. 29/27.04.2016 - Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 51 Plescuta, care participa la operatiuni in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor locale din anul 2016.

DISPOZITIA NR. 30/10.05.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 31/12.05.2016 - Privind modificarea personalului tehnic auxiliar de pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 51 Plescuta, care participa la operatiuni in vederea organizarii alegerilor locale din anul 2016, deasemnat prin Dispozitia Primarului Comunei Plescuta nr. 29.

DISPOZITIA NR. 32/10.05.2016 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Mogos Viorica, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 47, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 33/17.05.2016 - Privind neacordarea ajutorului social familiei, cuantumul si modalitatile de plata pentru doamna Stoian Teodora Laura.

DISPOZITIA NR. 34/17.05.2016 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Barbu Floare, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 38, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 35/26.05.2016 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Motica Ioan.

DISPOZITIA NR. 36/26.05.2016 - Privind incetarea ajutorului social domnului Serban Nicu.

DISPOZITIA NR. 37/30.05.2016 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR. 38/30.05.2016 - Privind suspendarea ajutorului social doamnei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 39/30.05.2016 - Privind stabilirea salariului de baza minim brut pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 40/30.05.2016 - Privind suspendarea dreptului la alocatie monoparentala titularei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 41/06.06.2016 - Privind incetarea suspendarii raportului de serviciu a functionarului public Nan Eugen Ioan, in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, avand functia de referent-sef serviciu situatii de urgenta.

DISPOZITIA NR. 42/08.06.2016 - Privind modificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016, intre trimestre.

DISPOZITIA NR. 43/08.06.2016 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin Ion, consilier al Primarului Comunei Plescuta, cu drept de semnatura pentru depunerea si ridicarea documentelor catre si de la OCPI Arad.

DISPOZITIA NR. 44/23.06.2016 - Privind reincadrarea pe postul de consilier personal al Primarului Comunei Plescuta, cu contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu data de 22.06.2016, pe toata perioada mandatului de primar(iulie 2020), a domnului Martin Leontin-Ion.

DISPOZITIA NR. 45/28.06.2016 - Privind acordarea indemnizatiei lunare domnului Ancas Ivantie, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 176, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 46/11.07.2016 - Privind reluarea prestatiei ajutorului social domnului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR. 47/14.07.2016 - Privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor contractate pentru strazi si drum comunal DC51, din cadrul primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 48/22.07.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 49/02.08.2016 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2016.

DISPOZITIA NR. 50/23.08.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 51/30.08.2016 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2016.

DISPOZITIA NR. 52/30.08.2016 - Privind incetarea ajutorului social domnului Motica Ioan.

DISPOZITIA NR. 54/30.08.2016 - Privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Lingurar Maria.

DISPOZITIA NR. 54/30.08.2016 - Privind incetarea ajutorului social doamnei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 55/30.08.2016 - Privind incetarea alocatiei monoparentale d-nei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 56/30.08.2016 - Privind suspendarea dosarului de ajutor social doamnei Stretea Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR. 57/30.08.2016 - Privind suspendarea dreptului la alocatie monoparentala titularei Stretea Loredana Corina.

DISPOZITIA NR. 58/30.08.2016 - Privind suspendarea prestatiei ajutorului social doamnei S

DISPOZITIA NR. 59/30.08.2016 - Privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei, domnului Suciu Cosmin Daniel.

DISPOZITIA NR. 60/30.08.2016 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Suciu Cosmin Daniel.

DISPOZITIA NR. 61/15.09.2016 - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu strigare pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din productia anului 2016.

DISPOZITIA NR. 62/22.09.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 63/22.09.2016 - Privind repunerea in plata a dosarului de ajutor social doamnei Stretea Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR. 64/22.09.2016 - Privind constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru acordare ajutor social, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei.

DISPOZITIA NR. 65/22.09.2016 - Pentru aprobarea regulamentului privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare si deosebite de munca si aprobarea sporului pentru conditii vatamatoare si deosebite de munca, de 15%-30% din salariul de baza, functionarilor publici cat si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 66/22.09.2016 - Privind majorarea salariului doamnei Patko Mirela Voichita si Blidar Liliana cu 25%, functionari publici in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 67/07.10.2016 - Privind modificarea Dispozitiei Primarului Comunei Plescuta nr. 73/21.08.2015, privind desemnarea persoanelor care sunt responsabile cu utilizarea si administrarea Registrului Electoral National.

DISPOZITIA NR. 68/07.10.2016 - Privind revocarea Dispozitiei Primarului Comunei Plescuta nr. 85 din 25.09.2015 si modificarea Dispozitiei nr. 65/22.09.2016, privind salariul domnului Branda Gheorghe-Bujor. 

DISPOZITIA NR. 69/12.10.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Gomoi Viorica, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 57, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 70/10.10.2016 - Privind rectificarea actului de nastere nr. 2 din 18 ianuarie 1950, privind pe Serb Ileana.

DISPOZITIA NR. 71/10.10.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Pasarila Iosana, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 126, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 72/10.10.2016 - Privind majorarea salariului doamnei Blidar Liliana, secretar Comuna Plescuta.

DISPOZITIA NR. 73/19.10.2016 - Privind modificarea Dispozitiei Primarului Comunei Plescuta nr. 82/11.09.2015, privind majorarea salariului doamnei Dines Eva Liana, personal contractual-bibleotecar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 74/21.10.2016 - Privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ, cu atributii privind identificarea si solutionarea, problemelor sociale care privesc copii, la nivelul Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 75/27.10.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 76/03.11.2016 - Privind numirea unui curator special, pentru minora Danciu Luiza Paula nascuta la data de 27.02.2003 in localitatea Gurahont, judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 77/03.11.2016 - Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii scrutinului in data de 11 decembrie 2016, in vederea alegerii Senatului si Camerei Deputatiilor.

DISPOZITIA NR. 78/16.11.2016 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei d-nului Suciu Cosmin Daniel.

DISPOZITIA NR. 79/16.11.2016 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Suciu Cosmin Daniel.

DISPOZITIA NR. 80/16.11.2016 - Privind incetarea ajutorului social doamnei Stretea Loredana Corina.

DISPOZITIA NR. 81/16.11.2016 - Privind incetarea alocatiei monoparentale d-nei Stretea Loredana Corina.

DISPOZITIA NR. 82/16.11.2016 - Privind satabilirea atributiilor viceprimarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 83/28.11.2016 - Privind incetarea contractului individual de munca pentru numitul Gomoi Aurel, asistent personal al persoanei su handicap.

DISPOZITIA NR. 84/06.12.2016 - Privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei.

DISPOZITIA NR. 85/06.12.2016 - Privind acordarea ajutorului social doamnei Vlad Mihaiela Valentina.

DISPOZITIA NR. 86/07.12.2016 - Privind rectificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016.

DISPOZITIA NR. 87/14.12.2016 - Privind compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat in anul 2016, fiind incetat raportul juridic de munca, pentru domnul Gomoi Aurel.

DISPOZITIA NR. 88/14.12.2016 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin-Ion, consilier al Primarului Comunei Plescuta, cu drept de semnatura pentru depunerea solicitarii de decontare a lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Asfaltare DC 51 Varfurile-Plescuta Km 0+000-10+000, L=10 km, comuna Plescuta".

DISPOZITIA NR. 89/19.12.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta, Primarul Comunei Plescuta, Ec. Groza Viorel Marius.

DISPOZITIA NR. 90/28.12.2016 - Privind desemnarea unei persoane di partea Primarului Comunei Plescuta in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2016-2017.

DISPOZITIA NR. 91/29.12.2016 - Privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei, domnului Hagea Florentina Felicia.

DISPOZITIA NR. 92/29.12.2016 - Privind modificarea Dispozitiei Primarului Comunei Plescuta nr. 67/07.10.2016, privind dessemnarea persoanelor care sunt responsabile cu utilizarea si administrarea Registrului Electoral National.

DISPOZITIA NR. 93/29.12.2016 - Privind majorarea salariului domnului Branda Gheorghe-Bujor, functionar public, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 94/29.12.2016 - Privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, la nivelul Comune Plescuta.

DISPOZITIA NR 1/06.01.2017 - Privind constituirea Comisiei de inventariere si evaluare anuala a patrimoniului public si privat al Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 2/03.01.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 3/07.01.2017 - Privind stabilirea unor masuri in legatura cu eventualele situatii  deosebite generate de fenomene meteorologice pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 4/09.01.2017 - Privind prelungirea stabilirii unor masuri in legatura cu eventualele situatii deosebite generate de fenomene meteorologice pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 5/10.01.2017 - Privind prelungirea stabilirii unor masuri  in legatura cu eventualele situatii deosebite generate de fenomene meteorologice pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 6/25.01.2017 - Privind acordarea ajutorului social doamnei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR 7/25.01.2017 - Privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei.

DISPOZITIA NR 8/25.01.2017 - Privind acordarea ajutorului social doamnei Vlonga Valentina Iuliana.

DISPOZITIA NR 9/25.01.2017 - Privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei.

DISPOZITIA NR 10/25.01.2017 - Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi.

DISPOZITIA NR 11/25.01.2017 - Privind stabilirea obligatiilor in vederea executarii procedurii de infiintare a popririi, asupra sumelor pe care debitorul SC ROGELIS COMPANY SRL le are de incasat de la Primaria Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 12/25.01.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Budea Mircea, cu domiciliul in localitatea Budesti, nr. 29, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 13/31.01.2017 - Privind majorarea salariala in procent de 20% a personalului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, judetul Arad.

DISPOZITIA NR 14/03.02.2017 - Privind delegarea dreptului de semnatura olografa in numele si pentru Primarul Comunei Plescuta, domnul Martin Leontin Ion, consilier personal al primarului, personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 15/06.02.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Hardut Valeriu, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 8, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 16/06.02.2017 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei d-nei  Hagea Florentina Felicia.

DISPOZITIA NR 17/08.02.2017 - Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Stretea Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 18/09.02.2017 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin Ion, consilier al primarului, personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Comunei Plescuta, pentru a ridica ,,nume utilizator,, si ,,parola,, necesare transmiterii online a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.

DISPOZITIA NR 19/09.02.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 20/22.02.2017 - Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Suciu Loredana.

DISPOZITIA NR 21/24.02.2017 - Privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 22/28.02.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Hoaia Maria, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 108, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR 23/02.03.2017 - Privind aprobarea ,,Politicii interne la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta,, privind avertizarea de integritate.

DISPOZITIA NR 24/02.03.2017 - Privind stabilirea Strategiei Anticoruptie a Primariei Plescuta pentru perioada 2016-2020, a Planului de Integritate al Primariei Plescuta si Declaratia privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA 2016-2020.

DISPOZITIA NR 25/02.03.2017 - Privind desemnarea persoanelor responsabile ale procesului de implementare si monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie in perioada 2016-2020 la nivelul unitatii administrativ teritoriale, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 26/13.03.2017 - Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi beneficiarilor de ajutor social.

DISPOZITIA NR 27/16.03.2017 - Privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 28/16.03.2017 - Privind incetarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Hardut Valeriu.

DISPOZITIA NR 29/28.03.2017 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Hardut Otilia, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Hardut Valeriu.

DISPOZITIA NR 30/28.03.2017 - Privind incetarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Gligor Carolina.

DISPOZITIA NR 31/28.03.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Crainic Lucia Monica, cu domiciliul in localitatea Aciuta, nr. 65, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 32/31.03.2017 - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu strigare pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior.

DISPOZITIA NR 33/06.04.2017 - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Belc Ana, persoana cu handicap grav, domiciliata in localitatea Talagiu, nr. 61, Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

DISPOZITIA NR 34/19.04.2017 - Privind revocarea Dispozitiei nr. 17/08.02.2017 de acordare a alocatiei de sustinerea familiei pentru doamna Stretea Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 35/20.04.2017 - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Margea Elena, persoana cu handicap grav, domiciliata in localitatea Talagiu, nr. 58, com Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

DISPOZITIA NR 36/24.04.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Dan Cornel Danut Alexandru.

DISPOZITIA NR 37/28.04.2017 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Budea Maria, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Belc Ana.

DISPOZITIA NR 38/28.04.2017 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a domnului Darau Ioan Dorel, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Margea Elena.

DISPOZITIA NR 39/28.04.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Hardut Elisabeta, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 78, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR 40/28.04.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Jiva Ioan Luca, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 41, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 41/10.05.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 42/12.05.2017 - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Suciu Loredana.

DISPOZITIA NR 43/22.05.2017 - Privind suspendarea ajutorului social familiei d-nei Ticala Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 44/22.05.2017 - Privind suspendarea ajutorului social d-nului Bratila Emanuel Ionel.

DISPOZITIA NR 45/22.05.2017 - Privind suspendarea ajutorului social familiei d-nului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR 46/30.05.2017 - Privind stabilirea indemnizatiei primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 47/30.05.2017 - Privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 48/06.06.2017 - Privind suspendarea ajutorului social familiei d-nului Parau Claudiu Vinicius.

DISPOZITIA NR 49/15.06.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 50/15.06.2017 - Privind repunerea in plata a ajutorului social, cuantumul si modalitatile de plata pentru domnul Parau Claudiu Vinicius.

DISPOZITIA NR 51/21.06.2017 - Privind revocarea prevederilor Dispozitiilor nr. 43/44/45/22.05.2017, privind suspendarea ajutorului social, privind pe Ticala Nicoleta Lacrimioara, Bratila Emanuel Ionel si Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR 52/27.06.2017 - Privind revocarea prevederilor Dispozitiilor nr. 46/15.06.2017 si 50/15.06.2017, privind suspendarea ajutorului social si repunerea in plata, privind pe Parau Claudiu Vincius.

DISPOZITIA NR 53/27.06.2017 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR 54/27.06.2017 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Bratila Emanuel Ionel.

DISPOZITIA NR 55/27.06.2017 - Privind suspendarea dosarului de ajutor social doamnei Ticala Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 56/27.06.2017 - Privind suspendarea ajutorului social doamnei Lingurar Maria.

DISPOZITIA NR 57/29.06.2017 - Privind aprobarea programului de inspectie fiscala pentru anul 2017, asupra tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, cu proprietati pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 58/29.06.2017 - Privind numirea unei persoane responsabile cu completarea si actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate in anul 2017.

DISPOZITIA NR 59/29.06.2017 - Privind incetarea contractului de munca pentru numita Budea Maria, asistent personal al persoanei cu handicap.

DISPOZITIA NR 60/29.06.2017 - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu strigare pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior.

DISPOZITIA NR 61/30.06.2017 - Privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ, cu atributii privind identificarea si solutionarea problemelor sociale care privesc copii, la nivelul Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 62/30.06.2017 - Privind desemnarea persoanelor responsabile pentru operationalizarea sistemelor informatice ,,Registrul electronic national al nomenclaturii stradale (RENNS),, si ,,Registrul Agricol National (RAN),,.

DISPOZITIA NR 63/21.07.2017 - Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 64/21.07.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Pasrila Iosana cu domiciliul in Comuna Plescuta Nr. 126, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR 65/21.07.2017 - Privind imputernicirea doamnei Iuga Lucretia Alexandrina, cu drept de semnatura a documentelor eliberate conform registrului agricol, pe timpul vacantei secretarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 66/28.07.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.

DISPOZITIA NR 67/28.07.2017 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA NR 68/28.07.2017 - Privind stabilirea indemnizatiei primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 69/28.07.2017 - Privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 70/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al secretarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 71/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al consilierului primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 72/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Giurgelea Marioara Cornelia - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 73/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Urs Mihaiela - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 74/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Iuga Lucretia Alexandrina - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 75/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Brinda Gheorghe Bujor - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 76/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Patko Mirela Voichita - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 77/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Nan Eugen Ioan - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 78/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana - personal contractual de executie.

DISPOZITIA NR 79/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Herbei Mircea Cornel Alexandru - personal contractual de executie.

DISPOZITIA NR 80/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Neamtu Ioan - personal contractual de executie.

DISPOZITIA NR 81/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Pascu Constantin - personal contractual de executie.

DISPOZITIA NR 82/25.08.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 83/25.08.2017 - Privind modificarea dreptului la alocatie monoparentala de la 2 copii la un copil.

DISPOZITIA NR 84/25.08.2017 - Privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei.

DISPOZITIA NR 85/25.08.2017 - Privind numirea responsabilului cu evidenta militara.

DISPOZITIA NR 86/25.08.2017 - Privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a Comunei Plescuta care vor distribuii produse rationalizate catre populatie.

DISPOZITIA NR 87/08.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social domnului Parau Claudiu Vincius.

DISPOZITIA NR 88/08.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social domnului Groza Pavel Roman.

DISPOZITIA NR 89/08.09.2017 - Privind incetarea contractului individual de munca pentru numita Margea Jenica Rodica, asistent personal al persoanei cu handicap.

DISPOZITIA NR 90/12.09.2017 - Privind reluarea prestatiei si modificarea numarului de membrii din dosarul de ajutor social al doamnei Lingurar Maria.

DISPOZITIA NR 91/14.09.2017 - Privind reluarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA NR 92/14.09.2017 - Privind revocarea Dispozitiei nr. 86/25.08.2017, privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a Comune Plescuta care vor distribuii produse rationalizate catre populatie.

DISPOZITIA NR 93/14.09.2017 - Privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a Comunei Plescuta care vor distribuii produse rationalizate catre populatie.

DISPOZITIA NR 94/14.09.2017 - Privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a Comunei Plescuta care vor distribuii produse rationalizate catre populatie.

DISPOZITIA NR 95/14.09.2017 - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Ancas Tatiana Valentina.

DISPOZITIA NR 96/17.09.2017 - Privind convocarea membrilor CLSU-Plescuta in sedinta extraordinara.

DISPOZITIA NR 97/25.09.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.

DISPOZITIA NR 98/25.09.2017 - Privind convocarea Comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si evaluarea raspunderii civile.

DISPOZITIA NR 99/25.09.2017 - Privind desemnarea in Comisia pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile, a reprezentantului Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 100/25.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Bratila Emanuel Ionel.

DISPOZITIA NR 101/25.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nei Ticala Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 102/25.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR 103/27.09.2017 - Privind delegarea atributiilor de serviciu domnului Nan Eugen-Ioan, functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 104/27.09.2017 - Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru Secretar, compartimentele Financiar - Contabil, taxe si impozite, Autoritatea tutelara si asistenta sociala Stare civila Comunitar Agricultura.

DISPOZITIA NR 105/27.09.2017 - Privind imputernicirea doamnei Blidar Liliana - Secretar Comuna Plescuta, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, privind starea civila.

DISPOZITIA NR 106/29.09.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Siclau sabina, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 110, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 107/29.09.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Gomoi Viorica, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 57, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 108/09.10.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.

DISPOZITIA NR 109/11.10.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 110/11.10.2017 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei a d-nei Margea Vioruta Adriana.

DISPOZITIA NR 111/11.10.2017 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei a d-nului Hord Danut Florinel.

DISPOZITIA NR 112/16.10.2017 - Privind incetarea ajutorului social al d-nei Putuca Ramona Codruta.

DISPOZITIA NR 113/25.10.2017 - Privind desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea derularii contractului de finantare in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale in Comuna Plescuta.

DISPOZITIA NR 114/25.10.2017 - Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 115/28.10.2017 - Privind convocarea membrilor CLSU-Plescuta in sedinta ordinara.

DISPOZITIA NR 116/28.10.2017 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Baghina Ioan.

DISPOZITIA NR 117/31.10.2017 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei d-nei Bratila Titiana Ionela.

DISPOZITIA NR 118/30.10.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nei Cotoc Rodica Elena.

DISPOZITIA NR 119/30.10.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Caba Florin Radu.

DISPOZITIA NR 120/09.11.2017 - Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si lichizi.

DISPOZITIA NR 121/09.11.2017 - Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Hagea Florentina Felicia.

DISPOZITIA NR 122/14.11.2017 - Privind constituirea unui grup de lucru a POAD si locul de depozitare si receptie pentru ajutoarele alimentare.

DISPOZITIA NR 123/15.11.2017 - Privind repunerea in plata a ajutorului social domnului Baghina Ioan.

DISPOZITIA NR 124/16.11.2017 - Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si lichizi.

DISPOZITIA NR 125/20.11.2017 - Privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei, doamnei Putuca Ramona Codruta.

DISPOZITIA NR 126/22.11.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 127/24.11.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Blidar Marioara, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 143, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR 128/29.11.2017 - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu stricare pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior.

DISPOZITIA NR 129/29.11.2017 - Privind aprobarea Regulamentului privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca pentru angajatii din administratia publica locala.

DISPOZITIA NR 130/05.12.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.

DISPOZITIA NR 131/20.12.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.