Cerere indemnizatie de crestere a copilului

Cerere alocatie de stat 

 

 

Alocaţii de stat

Se acordă in baza:

 • Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
 • HG nr. 577/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare legii 61/1993, privind alocaţia de stat pentru copii şi reglementarea modalităţiilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii.

Condiţiile de acordare:

 1. copiii în vârstă de până la 18 ani;
 2. copiii care urmează una din formele de învăţământ prevăzute de lege beneficiază de alocaţie de stat pentru copii până la vârsta de 18 ani;
 3. copiii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate precum şi copiii cu handicap beneficiază de alocaţie de stat până la împlinirea vârstei de 18 ani.
 4. tinerii în vârstă de peste 18 ani beneficiază de alocaţie de stat pentru copii până la terminarea cursurilor învăţământului liceal sau profesional organizate legii.
 5. tinerii de peste 18 ani care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă anul şcolar din motive de sănătate dovedite cu certificat medical.
 6. copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Sumele pot fi primite de:

 • unul dintre parinti pe baza acordului acestora;
 • în caz de neintelegere a parintilor, pe baza Autoritatii Tutelare, parintelui desemnat prin hotarare judecatoreasca;
 • tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul sau incredintat spre crestere si educare in conditiile legii;
 • titularului, dupa implinirea varstei de 14 ani, cu incuviintarea persoanei ce il reprezinta legal.

Acte necesare pentru întocmirea dosarelor de alocaţie de stat pentru copii:

 1. cerere tip pentru acordarea alocaţiei de stat
 2. actele de identitate ale reprezentantului legal şi a celuilalt părinte (copie şi original).
 3. certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat (copie şi original).
 4. după caz, declaraţie pe propria răspundere privind motivul întârzierii depunerii dosarului, în situaţia în care depăşeşte mai mult de 3 luni de la data naşterii copilului pentru care se solicită alocaţia de stat.
 5. după caz declaraţie pe propria răspundere prin care unul dintre părinţii renunţă în favoarea celuilalt, să ridice alocaţia de stat în calitate de reprezentant legal, în cazul în care părinţii copilului pentru care se solicită alocaţia de stat nu sunt căsătoriţi legal.
 6. după caz referat de anchetă socială, în cazul în care mama este minoră.
 7. dosar cu şină.

Notă:

Modalităţi de plată:
 • pe bază de cupon - mandat poştal transmis de către Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov;
 • pe bază de cont curent personal / cont de card deschis la următoarele bănci: B.C.R; B.R.D; Banca Transilvania; ProCredit Bank Volksbank si Alpha Bank; C.E.C Bank numai cont de card.

CUANTUM:

 • 200 lei / lunar, pentru copii în vârstă de până la 2 ani / 3 ani în cazul copilului cu grad de handicap.
 • 42 lei pentru toţi copii peste această vârstă.