Acte eliberate de Starea Civila

1. Eliberarea certificatului de nastere
- Certificatul medical constatator al nasterii intocmit pe formular tip
- Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de mama
- Termenul pentru declararea si inregistarea nasterii copilului:
- 15 zile de la data nasterii pentru copilul nascut viu si aflat in viata
- 3 zile de la data nasterii pentru copilul nascut mort
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu, care a decedat inauntrul termenului de 15 zile

Daca declaratia a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de lege, dar in timpul unui an de la data nasterii, inregistarea nasterii se face cu aprobarea primarului.

2. Inregistrarea casatoriei
- declaratia de casatorie completata de ambii soti in scris la primaria locului de domiciliu
- daca ambii soti sunt cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, declaratia de casatorie se poate face la primaria localitatii in care acestia se afla temporar
- actul de identitate
- certificatul de nastere, in original si copie
- certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile si trebuie sa contina mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu casatori)
- acte in original si in copii traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare (certificat de deces al fostului sot, certificat de despartenie sau de divort, sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila)

Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprind atat ziua in care a fost facuta declaratia cat si ziua in care se oficiaza casatoria.

3. Inregistrarea decesului
- declaratia de deces - verbal - in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei
- certificatul medical constatator al decesului intocmit si semnat de medic
- actul de identitate al celui decedat
- livretul militar

In cazul decesului prin sinucidere, accident sau alte cauze violente precum si in cazul gasirii unui cadavru, declaratia se face in termen de 48 de ore socotit din momentul decesului sau gasirii cadavrului. Inregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii eliberate de politie

4. Inregistrarea actelor incheiate in strainatate
Actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate se transcriu obligatoriu in registrele de stare civila romane, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara.
- Cererea de transcriere se adreseaza primariei locale in raza careia isi are domiciliul solicitantul
- certificatul ori de extrasul original, o fotocopie legalizata a acestora
- traducere in lb.romana autentificata de un notar public sau de oficiul roman
- documente justificative

Cererea impreuna cu celelalte acte se inainteaza prin Serviciul judetean de evidenta a populatiei, la Directia de evidenta a populatiei care va dispune asupra transcrierii.

5. Inscrierea recunoasterii sau stabilirii filiatiei
Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si dupa caz, de casatorie si de deces, se face din oficiu sau la cererea celui interesat pe baza actului de recunoastere sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

6. Inscrierea adoptiei, a anularii sau a desfacerii adoptiei
Inscrierea adoptiei cu efecte restranse se face pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin mentiune pe actul de nastere a celui adoptat si dupa caz, pe actul de casatorie.

In cazul adoptiei cu efecte depline se intocmeste un no act de nastere de catre primaria locului de domiciliu al adoptatorilor cand acestia sunt cetateni romani cu domiciliul in tara, sau de primaria in raza caruia se afla sediul institutiei de ocrotire in grija caruia se gaseste adoptatul.

7. Inscrierea divortului, anularii ori incetarii casatoriei
Inscrierea divortului se face din oficiu prin mentiune pe marginea actului de casatorie, in baza hotararii judecatoresti definitiva si irevocabila comunicata de instanta judecatoreasca 

8. Inscrierea schimbarii numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa.
La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativa, ofiterul de stare civila verifica daca au fost depuse actele prevazute de legea speciala. Ofiterul de stare civila este obligat sa inainteze in termen de 5 zile formatiunii de evidenta a populatiei la care este arondata localitatea, dosarul de schimbare a numelui.

Solicitantul depune:
- certificat de stare civila (nastere, casatorie) in original
- chitanta de plata a taxei de schimbare a numelui
- cereri individuale prin care se solicita certificat de stare civila, potrivit schimbarii de nume obtinute prin decizie

9. Reconstituirea si intocmirea actelor de stare civila
Cererea de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unui act de stare civila se depune la primaria competenta sa intocmeasca actul.

10. Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila
Se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

11. Atribuire, inscrierea si gestionarea codului numeric personal
Se face pe baza datelor inscrise in actul de nastere referitoare la sex si la data nasterii.