Dispozitia nr. 1/16.01.2018  - Privind constituirea Comisiei de inventariere si evaluare anuala a patrimoniului public si privat al Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 2/17.01.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 3/30.01.2018  - Privind desemnarea doamnei Patko Mirela-Voichita, Inspector, clasa I, asistent, sa indeplineasca atributiile specifice pentru activitatea de solutionare a petitiilor, incepand cu data de 01.02.2018.

Dispozitia nr. 4/30.01.2018  - Privind incetarea contractului individual de munca pentru numitul Darau Ioan Dorel, asistent personal al persoanei cu handicap Margea Elena.

Dispozitia nr. 5/30.01.2018  - Privind stabilirea indemnizatiei Primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 6/30.01.2018  - Privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 7/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al secretarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 8/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Giurgelea Marioara Cornelia functionar public de executie.

Dispozitia nr. 9/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Urs Mihaiela functionar public de executie.

Dispozitia nr. 10/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Iuga Lucretia Alexandrina functionar public de executie.

Dispozitia nr. 11/30.01.2018  - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Branda Gheorghe Bujor functionar public de executie.

Dispozitia nr. 12/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Patko Mirela Voichita functionar public de executie.

Dispozitia nr. 13/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnilui Nan Eugen Ioan functionar public de executie.

Dispozitia nr. 14/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al consilierului primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 15/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 16/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Herbei Mircea Cornel Alexandru Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 17/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Neamtu Ioan Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 18/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Pascu Constantin Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 19/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Hardut Otilia , asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 20/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Darau Ioan Dorel, asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 21/07.02.2018  - Privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 22/08.02.2018  - Privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor la terminarea acestora si serviciilor contractate de Primaria Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 23/08.02.2018  - Privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor din cadrul Comunei Plescuta, prin procedura de achizitie directa, in anul 2018.

Dispozitia nr. 24/08.02.2018  - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu strigare pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior.

Dispozitia nr. 25/08.02.2018 - Privind desemnarea in Comisia pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile, a reprezentantului Primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 26/08.02.2018  - Privind desemnarea persoanelor in comisia care va constata terenurile neingrijite de pe  raza Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 27/08.02.2018  - Privind desemnarea unei persoane din partea Primarului Comunei Plescuta in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2017-2018.

Dispozitia nr. 28/08.02.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 29/15.02.2018  - Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Suciu Loredana.

Dispozitia nr. 30/26.02.2018  - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Ancateu Lucretia Maricuta, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 7, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 31/26.02.2018  - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Margea Elena, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 58, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 32/26.02.2018  - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei  Zoica Maria, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 11, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 33/27.02.2018  - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Hardut Viorica, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Hardut Ioan.

Dispozitia nr. 34/27.02.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 35/27.02.2018  - Privind constituirea comisiei de pasunat (pastorala) care va propune masurile privind administrarea pasunilor, cu consultarea crescatorilor de vite.

Dispozitia nr. 36/14.03.2018  - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitului Jiva Nicolae, persoana cu handicap grav, domiciliat in localitatea Dumbrava, nr. 46, Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

Dispozitia nr. 37/15.03.2018  - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Crainic Lucia Monica, persoana cu handicap grav, cu asistent personal, domiciliata in localitatea Aciuta, nr. 65, Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

Dispozitia nr. 38/21.03.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 39/21.03.2018  - Privind incetarea ajutorului social, pentru doamna Vlad Mihaiela Valentina.

Dispozitia nr. 40/21.03.2018  - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Vlad Mihaiela Valentina.

Dispozitia nr. 41/26.03.2018  - Privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica de lucrari, avand ca obiect ,,Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

Dispozitia nr. 42/26.03.2018  - Privind angajarea cu contract de munca individual, a domnului Crainic Axente-George, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Crainic Lucia Monica.

Dispozitia nr. 43/13.04.2018  - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin-Ion, consilier al Primarului Comunei Plescuta, cu drept de reprezentare si semnatura pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, Sistem Integrat de Gestiune a Deseurilor.

Dispozitia nr. 44/13.04.2018  - Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatia publica, precum si comisia de rezolvare a contestatiilor, pentru inchirierea pasunii comunale.

Dispozitia nr. 45/15.05.2018  - Privind desemnarea persoanelor implicate in procedura de asistenta privind completarea si depunerea, precum si transmiterea declaratiei unice 212, pentru persoanele care au domiciliul fiscal pe raza Comunei Plescuta si care au obligatia depunerii acestei declaratii.

Dispozitia nr. 46/15.05.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.