DISPOZITIA NR 1/06.01.2017 - Privind constituirea Comisiei de inventariere si evaluare anuala a patrimoniului public si privat al Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 2/03.01.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 3/07.01.2017 - Privind stabilirea unor masuri in legatura cu eventualele situatii  deosebite generate de fenomene meteorologice pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 4/09.01.2017 - Privind prelungirea stabilirii unor masuri in legatura cu eventualele situatii deosebite generate de fenomene meteorologice pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 5/10.01.2017 - Privind prelungirea stabilirii unor masuri  in legatura cu eventualele situatii deosebite generate de fenomene meteorologice pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 6/25.01.2017 - Privind acordarea ajutorului social doamnei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR 7/25.01.2017 - Privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei.

DISPOZITIA NR 8/25.01.2017 - Privind acordarea ajutorului social doamnei Vlonga Valentina Iuliana.

DISPOZITIA NR 9/25.01.2017 - Privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei.

DISPOZITIA NR 10/25.01.2017 - Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi.

DISPOZITIA NR 11/25.01.2017 - Privind stabilirea obligatiilor in vederea executarii procedurii de infiintare a popririi, asupra sumelor pe care debitorul SC ROGELIS COMPANY SRL le are de incasat de la Primaria Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 12/25.01.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Budea Mircea, cu domiciliul in localitatea Budesti, nr. 29, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 13/31.01.2017 - Privind majorarea salariala in procent de 20% a personalului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, judetul Arad.

DISPOZITIA NR 14/03.02.2017 - Privind delegarea dreptului de semnatura olografa in numele si pentru Primarul Comunei Plescuta, domnul Martin Leontin Ion, consilier personal al primarului, personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 15/06.02.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Hardut Valeriu, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 8, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 16/06.02.2017 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei d-nei  Hagea Florentina Felicia.

DISPOZITIA NR 17/08.02.2017 - Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Stretea Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 18/09.02.2017 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin Ion, consilier al primarului, personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Comunei Plescuta, pentru a ridica ,,nume utilizator,, si ,,parola,, necesare transmiterii online a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.

DISPOZITIA NR 19/09.02.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 20/22.02.2017 - Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Suciu Loredana.

DISPOZITIA NR 21/24.02.2017 - Privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 22/28.02.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Hoaia Maria, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 108, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR 23/02.03.2017 - Privind aprobarea ,,Politicii interne la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta,, privind avertizarea de integritate.

DISPOZITIA NR 24/02.03.2017 - Privind stabilirea Strategiei Anticoruptie a Primariei Plescuta pentru perioada 2016-2020, a Planului de Integritate al Primariei Plescuta si Declaratia privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA 2016-2020.

DISPOZITIA NR 25/02.03.2017 - Privind desemnarea persoanelor responsabile ale procesului de implementare si monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie in perioada 2016-2020 la nivelul unitatii administrativ teritoriale, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 26/13.03.2017 - Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi beneficiarilor de ajutor social.

DISPOZITIA NR 27/16.03.2017 - Privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 28/16.03.2017 - Privind incetarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Hardut Valeriu.

DISPOZITIA NR 29/28.03.2017 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Hardut Otilia, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Hardut Valeriu.

DISPOZITIA NR 30/28.03.2017 - Privind incetarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Gligor Carolina.

DISPOZITIA NR 31/28.03.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Crainic Lucia Monica, cu domiciliul in localitatea Aciuta, nr. 65, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 32/31.03.2017 - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu strigare pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior.

DISPOZITIA NR 33/06.04.2017 - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Belc Ana, persoana cu handicap grav, domiciliata in localitatea Talagiu, nr. 61, Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

DISPOZITIA NR 34/19.04.2017 - Privind revocarea Dispozitiei nr. 17/08.02.2017 de acordare a alocatiei de sustinerea familiei pentru doamna Stretea Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 35/20.04.2017 - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Margea Elena, persoana cu handicap grav, domiciliata in localitatea Talagiu, nr. 58, com Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

DISPOZITIA NR 36/24.04.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Dan Cornel Danut Alexandru.

DISPOZITIA NR 37/28.04.2017 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Budea Maria, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Belc Ana.

DISPOZITIA NR 38/28.04.2017 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a domnului Darau Ioan Dorel, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Margea Elena.

DISPOZITIA NR 39/28.04.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor doamnei Hardut Elisabeta, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 78, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR 40/28.04.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Jiva Ioan Luca, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 41, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 41/10.05.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 42/12.05.2017 - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Suciu Loredana.

DISPOZITIA NR 43/22.05.2017 - Privind suspendarea ajutorului social familiei d-nei Ticala Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 44/22.05.2017 - Privind suspendarea ajutorului social d-nului Bratila Emanuel Ionel.

DISPOZITIA NR 45/22.05.2017 - Privind suspendarea ajutorului social familiei d-nului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR 46/30.05.2017 - Privind stabilirea indemnizatiei primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 47/30.05.2017 - Privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 48/06.06.2017 - Privind suspendarea ajutorului social familiei d-nului Parau Claudiu Vinicius.

DISPOZITIA NR 49/15.06.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 50/15.06.2017 - Privind repunerea in plata a ajutorului social, cuantumul si modalitatile de plata pentru domnul Parau Claudiu Vinicius.

DISPOZITIA NR 51/21.06.2017 - Privind revocarea prevederilor Dispozitiilor nr. 43/44/45/22.05.2017, privind suspendarea ajutorului social, privind pe Ticala Nicoleta Lacrimioara, Bratila Emanuel Ionel si Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR 52/27.06.2017 - Privind revocarea prevederilor Dispozitiilor nr. 46/15.06.2017 si 50/15.06.2017, privind suspendarea ajutorului social si repunerea in plata, privind pe Parau Claudiu Vincius.

DISPOZITIA NR 53/27.06.2017 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR 54/27.06.2017 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Bratila Emanuel Ionel.

DISPOZITIA NR 55/27.06.2017 - Privind suspendarea dosarului de ajutor social doamnei Ticala Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 56/27.06.2017 - Privind suspendarea ajutorului social doamnei Lingurar Maria.

DISPOZITIA NR 57/29.06.2017 - Privind aprobarea programului de inspectie fiscala pentru anul 2017, asupra tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, cu proprietati pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 58/29.06.2017 - Privind numirea unei persoane responsabile cu completarea si actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate in anul 2017.

DISPOZITIA NR 59/29.06.2017 - Privind incetarea contractului de munca pentru numita Budea Maria, asistent personal al persoanei cu handicap.

DISPOZITIA NR 60/29.06.2017 - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu strigare pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior.

DISPOZITIA NR 61/30.06.2017 - Privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ, cu atributii privind identificarea si solutionarea problemelor sociale care privesc copii, la nivelul Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 62/30.06.2017 - Privind desemnarea persoanelor responsabile pentru operationalizarea sistemelor informatice ,,Registrul electronic national al nomenclaturii stradale (RENNS),, si ,,Registrul Agricol National (RAN),,.

DISPOZITIA NR 63/21.07.2017 - Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 64/21.07.2017 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Pasrila Iosana cu domiciliul in Comuna Plescuta Nr. 126, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR 65/21.07.2017 - Privind imputernicirea doamnei Iuga Lucretia Alexandrina, cu drept de semnatura a documentelor eliberate conform registrului agricol, pe timpul vacantei secretarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 66/28.07.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.

DISPOZITIA NR 67/28.07.2017 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA NR 68/28.07.2017 - Privind stabilirea indemnizatiei primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 69/28.07.2017 - Privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 70/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al secretarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 71/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al consilierului primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 72/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Giurgelea Marioara Cornelia - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 73/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Urs Mihaiela - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 74/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Iuga Lucretia Alexandrina - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 75/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Brinda Gheorghe Bujor - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 76/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Patko Mirela Voichita - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 77/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Nan Eugen Ioan - functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 78/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana - personal contractual de executie.

DISPOZITIA NR 79/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Herbei Mircea Cornel Alexandru - personal contractual de executie.

DISPOZITIA NR 80/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Neamtu Ioan - personal contractual de executie.

DISPOZITIA NR 81/28.07.2017 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Pascu Constantin - personal contractual de executie.

DISPOZITIA NR 82/25.08.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 83/25.08.2017 - Privind modificarea dreptului la alocatie monoparentala de la 2 copii la un copil.

DISPOZITIA NR 84/25.08.2017 - Privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei.

DISPOZITIA NR 85/25.08.2017 - Privind numirea responsabilului cu evidenta militara.

DISPOZITIA NR 86/25.08.2017 - Privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a Comunei Plescuta care vor distribuii produse rationalizate catre populatie.

DISPOZITIA NR 87/08.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social domnului Parau Claudiu Vincius.

DISPOZITIA NR 88/08.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social domnului Groza Pavel Roman.

DISPOZITIA NR 89/08.09.2017 - Privind incetarea contractului individual de munca pentru numita Margea Jenica Rodica, asistent personal al persoanei cu handicap.

DISPOZITIA NR 90/12.09.2017 - Privind reluarea prestatiei si modificarea numarului de membrii din dosarul de ajutor social al doamnei Lingurar Maria.

DISPOZITIA NR 91/14.09.2017 - Privind reluarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA NR 92/14.09.2017 - Privind revocarea Dispozitiei nr. 86/25.08.2017, privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a Comune Plescuta care vor distribuii produse rationalizate catre populatie.

DISPOZITIA NR 93/14.09.2017 - Privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a Comunei Plescuta care vor distribuii produse rationalizate catre populatie.

DISPOZITIA NR 94/14.09.2017 - Privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a Comunei Plescuta care vor distribuii produse rationalizate catre populatie.

DISPOZITIA NR 95/14.09.2017 - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Ancas Tatiana Valentina.

DISPOZITIA NR 96/17.09.2017 - Privind convocarea membrilor CLSU-Plescuta in sedinta extraordinara.

DISPOZITIA NR 97/25.09.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.

DISPOZITIA NR 98/25.09.2017 - Privind convocarea Comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si evaluarea raspunderii civile.

DISPOZITIA NR 99/25.09.2017 - Privind desemnarea in Comisia pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile, a reprezentantului Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR 100/25.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Bratila Emanuel Ionel.

DISPOZITIA NR 101/25.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nei Ticala Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR 102/25.09.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR 103/27.09.2017 - Privind delegarea atributiilor de serviciu domnului Nan Eugen-Ioan, functionar public de executie.

DISPOZITIA NR 104/27.09.2017 - Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru Secretar, compartimentele Financiar - Contabil, taxe si impozite, Autoritatea tutelara si asistenta sociala Stare civila Comunitar Agricultura.

DISPOZITIA NR 105/27.09.2017 - Privind imputernicirea doamnei Blidar Liliana - Secretar Comuna Plescuta, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, privind starea civila.

DISPOZITIA NR 106/29.09.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Siclau sabina, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 110, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 107/29.09.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Gomoi Viorica, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 57, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR 108/09.10.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.

DISPOZITIA NR 109/11.10.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 110/11.10.2017 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei a d-nei Margea Vioruta Adriana.

DISPOZITIA NR 111/11.10.2017 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei a d-nului Hord Danut Florinel.

DISPOZITIA NR 112/16.10.2017 - Privind incetarea ajutorului social al d-nei Putuca Ramona Codruta.

DISPOZITIA NR 113/25.10.2017 - Privind desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea derularii contractului de finantare in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale in Comuna Plescuta.

DISPOZITIA NR 114/25.10.2017 - Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 115/28.10.2017 - Privind convocarea membrilor CLSU-Plescuta in sedinta ordinara.

DISPOZITIA NR 116/28.10.2017 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Baghina Ioan.

DISPOZITIA NR 117/31.10.2017 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei d-nei Bratila Titiana Ionela.

DISPOZITIA NR 118/30.10.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nei Cotoc Rodica Elena.

DISPOZITIA NR 119/30.10.2017 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Caba Florin Radu.

DISPOZITIA NR 120/09.11.2017 - Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si lichizi.

DISPOZITIA NR 121/09.11.2017 - Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Hagea Florentina Felicia.

DISPOZITIA NR 122/14.11.2017 - Privind constituirea unui grup de lucru a POAD si locul de depozitare si receptie pentru ajutoarele alimentare.

DISPOZITIA NR 123/15.11.2017 - Privind repunerea in plata a ajutorului social domnului Baghina Ioan.

DISPOZITIA NR 124/16.11.2017 - Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si lichizi.

DISPOZITIA NR 125/20.11.2017 - Privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei, doamnei Putuca Ramona Codruta.

DISPOZITIA NR 126/22.11.2017 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR 127/24.11.2017 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Blidar Marioara, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 143, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR 128/29.11.2017 - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu stricare pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior.

DISPOZITIA NR 129/29.11.2017 - Privind aprobarea Regulamentului privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca pentru angajatii din administratia publica locala.

DISPOZITIA NR 130/05.12.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.

DISPOZITIA NR 131/20.12.2017 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2017.