DISPOZITIA NR. 1/11.01.2016 - Privind constituirea Comisiei de inventariere si evaluare anuala a patrimoniului public si privat al Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 2/12.01.2016 - Privind modificarea cuantumului ajutorului social, beneficiarilor Legii nr. 416/2001 conform Anexei nr. 1 la prezenta.

DISPOZITIA NR. 2/25.01.2016 - Privind asigurarea controlului cu privire la mentinerea, intretinerea si utilizarea fondului pastoral, aflat in administrarea Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 3/25.01.2016 - Privind documentele care fac obiectul controlului financiar preventiv propriu care se va organiza la nivelul Primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 4/25.01.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 5/25.01.2016 - Privind stabilirea standardelor controlului intern/managerial, procedurile formalizate pe actiuni specifice si individuale si programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 6/25.01.2016 - Privind aprobarea programului de inspectie fiscala pentru anul 2016, asupra tuturor contribuabililor-persoane fizice si juridice, de pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 7/08.02.2016 - Privind acordarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA NR. 8/16.02.2016 - Privind incetarea ajutorului social domnului Budea Vasile.

DISPOZITIA NR. 9/17.02.2016 - Privind modificarea numarului de membrii din dosarul de ajutor social al doamnei Lingurar Maria.

DISPOZITIA NR. 10/18.02.2016 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei d-nei Serban Cristina Calina.

DISPOZITIA NR. 11/25.02.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 11/25.02.2016 - Privind stabilirea duratei muncii de 4 ore, repartizarea programului de lucru si atributii in fisa postului, privind pe Branda Gheorghe-Bujor - functionar public de executie -referent - compartiment autoritate tutelara si protectie sociala.

DISPOZITIA NR. 12/29.02.2016 - Privind modificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016, intre trimestre.

DISPOZITIA NR. 13/29.02.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Hoaia Maria, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 108, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 14/03.03.2016 - Privind stabilirea responsabilitatii persoanei pentru urmarirea modului de gospodarire si respectarea legalitatii in domeniul protectiei mediului.

DISPOZITIA NR. 15/03.03.2016 - Privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu si desemnarea doamnei Giurgelea Marioara Cornelia, pentru a exercita controlul financiar preventiv propriu.

DISPOZITIA NR. 16/08.03.2016 - Privind incetarea de drept a contractului individual de munca al domnului Oprea Doru, angajat ca si personal contractual, la Primaria Comunei Plescuta, in meseria de cosar.

DISPOZITIA NR. 17/11.03.2016 - Privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale. principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie, a Planului sectorial de actiune pentru implementarea, la nivelul Primariei Plescuta, a Strategiei nationale anticoruptie, precum si pentru aprobarea Inventaruluimasurilor preventive anticoruptie sia indicatorilor de evaluare.

DISPOZITIA NR. 18/11.03.2016 - Privind constituirea comisiilor pentru concursul de ocuparea postului contractual de executie, vacant, de cosar, in cadrul Compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 19/24.03.2016 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin-Ion, consilier primar, cu drept de semnatura a documentelor eliberate conform registrului agricol, pentru beneficiarii de subventii APIA si stabilire blocuri fizice.

DISPOZITIA NR. 20/30.03.2016 - Privind imputernicirea doamnei Dines Eva-Liana, cu drept de semnatura a documentelor eliberate conform registrului agricol, pentru beneficiarii de subventii APIA.

DISPOZITIA NR. 21/11.04.2016 - Privind incadrarea pe perioada nedeterminata, in regim contractual, a domnului Pascu Constantin, pe post de cosar, in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 21/15.04.2016 - Privind incetarea ajutorului social doamnei Vlonga Valentina-Iuliana.

DISPOZITIA NR. 22/15.04.2016 - Privind incetarea alocatia de sustinerea familiei doamnei Vlonga Valentina-Iuliana.

DISPOZITIA NR. 23/20.04.2016 - Privind majorarea salariala in procent de 25% a asistentilor personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap grav din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 24/20.04.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Crainic Lucia Monica, cu domiciliul in localitatea Aciuta, nr. 65, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 25/26.04.2016 - Privind incetarea raportului de serviciu la initiativa functionarului public Nan Eugen Ioan, in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, sef serviciu situatii de urgenta.

DISPOZITIA NR. 26/26.04.2016 - Privind imputernicirea doamnei Urs Mihaiela, cu drpt de semnatura in vederea ridicarii talonului pentru Microbuz M2, cu nr. inmatriculare AR-09-PHV, de la Politia Rutiera Arad.

DISPOZITIA NR. 27/26.04.2016 - Privind imputernicirea doamnei Urs Mihaiela, cu drpt de semnatura in vederea eliberarii Cardului de Companie pentru, Microbuz M2, cu nr. inmatriculare AR-09-PHV, de la A.R.R. Arad.

DISPOZITIA NR. 28/27.04.2016 - Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii alegerilor locale din data de 05 mai 2016.

DISPOZITIA NR. 29/27.04.2016 - Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 51 Plescuta, care participa la operatiuni in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor locale din anul 2016.

DISPOZITIA NR. 30/10.05.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 31/12.05.2016 - Privind modificarea personalului tehnic auxiliar de pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 51 Plescuta, care participa la operatiuni in vederea organizarii alegerilor locale din anul 2016, deasemnat prin Dispozitia Primarului Comunei Plescuta nr. 29.

DISPOZITIA NR. 32/10.05.2016 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Mogos Viorica, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 47, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 33/17.05.2016 - Privind neacordarea ajutorului social familiei, cuantumul si modalitatile de plata pentru doamna Stoian Teodora Laura.

DISPOZITIA NR. 34/17.05.2016 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Barbu Floare, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 38, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 35/26.05.2016 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Motica Ioan.

DISPOZITIA NR. 36/26.05.2016 - Privind incetarea ajutorului social domnului Serban Nicu.

DISPOZITIA NR. 37/30.05.2016 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR. 38/30.05.2016 - Privind suspendarea ajutorului social doamnei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 39/30.05.2016 - Privind stabilirea salariului de baza minim brut pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 40/30.05.2016 - Privind suspendarea dreptului la alocatie monoparentala titularei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 41/06.06.2016 - Privind incetarea suspendarii raportului de serviciu a functionarului public Nan Eugen Ioan, in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, avand functia de referent-sef serviciu situatii de urgenta.

DISPOZITIA NR. 42/08.06.2016 - Privind modificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016, intre trimestre.

DISPOZITIA NR. 43/08.06.2016 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin Ion, consilier al Primarului Comunei Plescuta, cu drept de semnatura pentru depunerea si ridicarea documentelor catre si de la OCPI Arad.

DISPOZITIA NR. 44/23.06.2016 - Privind reincadrarea pe postul de consilier personal al Primarului Comunei Plescuta, cu contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu data de 22.06.2016, pe toata perioada mandatului de primar(iulie 2020), a domnului Martin Leontin-Ion.

DISPOZITIA NR. 45/28.06.2016 - Privind acordarea indemnizatiei lunare domnului Ancas Ivantie, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 176, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 46/11.07.2016 - Privind reluarea prestatiei ajutorului social domnului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR. 47/14.07.2016

DISPOZITIA NR. 48/22.07.2016

DISPOZITIA NR. 49/02.08.2016

DISPOZITIA NR. 50/23.08.2016

DISPOZITIA NR. 51/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 52/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 54/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 54/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 55/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 56/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 57/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 58/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 59/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 60/30.08.2016

DISPOZITIA NR. 61/15.09.2016

DISPOZITIA NR. 62/22.09.2016

DISPOZITIA NR. 63/22.09.2016

DISPOZITIA NR. 64/22.09.2016

DISPOZITIA NR. 65/22.09.2016

DISPOZITIA NR. 66/22.09.2016

DISPOZITIA NR. 67/07.10.2016

DISPOZITIA NR. 68/07.10.2016

DISPOZITIA NR. 69/12.10.2016

DISPOZITIA NR. 70/10.10.2016

DISPOZITIA NR. 71/10.10.2016 -

DISPOZITIA NR. 72/10.10.2016 -

DISPOZITIA NR. 73/19.10.2016 -

DISPOZITIA NR. 74/21.10.2016 -

DISPOZITIA NR. 75/27.10.2016 -

DISPOZITIA NR. 76/03.11.2016

DISPOZITIA NR. 77/03.11.2016

DISPOZITIA NR. 78/16.11.2016

DISPOZITIA NR. 79/16.11.2016

DISPOZITIA NR. 80/16.11.2016

DISPOZITIA NR. 81/16.11.2016

DISPOZITIA NR. 82/16.11.2016

DISPOZITIA NR. 83/28.11.2016

DISPOZITIA NR. 84/06.12.2016

DISPOZITIA NR. 85/06.12.2016

DISPOZITIA NR. 86/07.12.2016

DISPOZITIA NR. 87/14.12.2016

DISPOZITIA NR. 88/14.12.2016

DISPOZITIA NR. 89/19.12.2016

DISPOZITIA NR. 90/28.12.2016

DISPOZITIA NR. 91/29.12.2016

DISPOZITIA NR. 92/29.12.2016

DISPOZITIA NR. 93/29.12.2016

DISPOZITIA NR. 94/29.12.2016

DISPOZITIA NR. 114/30.12.2016

Bine aţi venit la PLEŞCUŢA

          În calitate de primar al comunei PLEŞCUŢA, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, cei care accesând această pagina doresc să se informeze despre activitatea Primăriei şi salut toţi vizitatorii din alte oraşe şi ţari, care doresc să cunoască viaţa de zi cu zi a acestei comune, să afle despre trecutul ei, despre valorile culturale şi despre locuitorii ei sau despre prezentul şi perspectivele ei de dezvoltare. Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi. În calitate de cetăţean al comunei, multumesc în numele sătenilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, ce sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurandu-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise si transparente. Cu siguranţa în urma informaţiilor primite, veţi gasi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu aceste meleaguri, oameni prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unuei comune primitoare, cum este PLEŞCUŢA. Nu trebuie să uităm faptul că părerea fiecărui cetăţean, contează. Dacă îţi pasă de comuna ta, dacă vrei să ridici o problemă, nu ezita să ne contactezi! Voi încerca să răspund în cel mai scurt timp posibil, solicitarilor dvs., pentru ca împreuna să gândim şi să construim viitorul comunei noastre!

 Primar al comunei PLEŞCUŢA

Ec. Groza Viorel Marius

Subcategorii