PATKO TIBERIU ROLAND

NAN COSTEL FLORINEL - Nu depune raportul de activitate in calitate de consilier pe anul 2015, conform art. 50 alin. 4, din Legea 393/2004

MANCIU JEANIN-AUREL - Nu depune raportul de activitate in calitate de consilier pe anul 2015, conform art. 50 alin. 4, din Legea 393/2004

BUDEA MARIUS-VALENTIN - Nu depune raportul de activitate in calitate de consilier pe anul 2015, conform art. 50 alin. 4, din Legea 393/2004

MARGEA LUCIAN IOAN

CURAC DUMITRU

BACOS STEFAN TIBERIU

BADOIU LELIANA GEORGETA

BUDEA GHEORGHE VIOREL

COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIRE COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT

COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, CULTE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT.

COMISIA DE SPECIALITATE PENTERU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, APARAREA ORDINI SI LINISTI PUBLICE, DREPTURILE OMULUI, JURIDICA SI RELATII CU CETATENI -Presedintele comisiei Budea Marius Valentin nu depune raportul anual de activitate al acestei comisii conform art. 50, alin. 3, din Legea 393/2004