Privind stabilirea modului de exploatare şi valorificare a materialului lemnos din pasiunea comunală împădurita in proprietatea publica a comunei Plescuta.

Privind rectificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2015.

Privind propunerea stabilirii procentului de 1%, pentru constituirea fondului de accesibilizare a padurilor si pasunilor impadurite, proprietatea COMUNEI PLESCUTA, pentru anul 2016.

Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2015-2016.

Privind preluarea unitatiilor de compostare individuala aflate in domeniul public al Judetului Arad din Administrarea Consiliului Judetean Arad, in administrarea Consiliului Local al Comunei Plescuta, membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad, in scopul realizari proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Arad".

Privind propunerea de aprobare a indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare pentru Comuna Plescuta, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor, Judetul Arad

Privind propunerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2016-2017 in Comuna Plescuta

Privind organizarea licitatiei publice pentru vanzarea de material lemnos

Privind propunerea de stabilire a unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului 

Privind propunerea de finantare a reparatiilor necesare la Caminul Cultural din localitatea Rostoci

Privind propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2017.

Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea materialului lemnos pe picior,din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

Privind propunerea de aprobare a sumei de 600 lei, din bugetul local, pentru premierea copiilor, la incheierea anului scolar 2016-2017.

Privind modificarea cuantumului indemnizatiei maxima lunara, a consilierilor locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte.

Privind stabilirea salarilor de baza a functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta.