H.C.L. 1/17.01.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 19.12.2018.

H.C.L. 2/17.01.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 17.01.2019.

H.C.L. 3/17.01.2019 - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.

H.C.L. 4/17.01.2019 - Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instruire, percepere a taxelor speciale si alte taxe locale, precum si stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2019.

H.C.L. 5/17.01.2019 - Privind aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului Local Plescuta, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 6/17.01.2019 - Privind contributia pentru economia circulara.

H.C.L. 7/17.01.2019 - Privind stabilirea in sarcina Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Arad si operatorilor de salubrizare respectarea prevederilor OUG nr. 74/2018, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (12) din Legea 101/2006 republicata.

H.C.L. 8/17.01.2019 - Privind stabilirea unor atributii in derularea Contractului de delegare prin concesiune, a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 4, nr. 1284/20.06.2018.

H.C.L. 9/17.01.2019 - Privind acordarea unui mandat special, domnului Groza Viorel Marius in vederea exercitarii atributiilor in numele comunei Plescuta in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Arad.

H.C.L. 10/17.01.2019 - Privind aprobarea de reorganizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2019-2020.

H.C.L. 11/23.01.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 23.01.2019.

H.C.L. 12/23.01.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 17.01.2019.

H.C.L. 13/23.01.2019 - Privind aprobarea devizului general rest de executat la 01.01.2019, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Aductiune apa in Comuna Plescuta, Judetul Arad,, , conform contractului de lucrari nr. 2385/28.10.2009.

H.C.L. 14/23.01.2019 - Privind aprobarea devizului general actualizat, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Plescuta, Judetul Arad,, , conform HG nr. 907/2016.

H.C.L. 15/06.02.2019 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 16/06.02.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.01.2019.

H.C.L. 17/06,02,2019 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 06.02.2019.

H.C.L. 18/06.02.2019 - Privind stabilirea grilelor de salarizare pentru demnitari, functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, incepând cu data de 01.01.2019 si indemnizatia consilierilor locali.

H.C.L. 19/06.02.2019 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019.

H.C.L. 20/06.02.2019 - Privind aprobarea planului anual de achizitii publice pe anul 2019 a Comunei Plescuta.

H.C.L. 21/06.02.2019 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Reabilitare scoala Talagiu, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

H.C.L. 22/06.02.2019 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului REABILITARE GRADINITA PLESCUTA, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD.

H.C.L. 23/12.03.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta.

H.C.L. 24/12.03.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 06.02.2019.

H.C.L. 25/12.03.2019 - Privind revocarea Hotararii nr. 6/17.01.2019 a Consiliului Local Plescuta privind contributia pentru economia circulara si emiterea unei noi hotarari completata.

H.C.L. 26/12.03.2019 - Privind contributia pentru economia circulara.

H.C.L. 27/12.03.2019 - Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului pentru anul 2019.

H.C.L. 28/12.03.2019 - Privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.

H.C.L. 29/17.04.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 12.03.2019.

H.C.L. 30/17.04.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 17.04.2019.

H.C.L. 31/17.04.2019 - Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019.

H.C.L. 32/21.05.2019 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 33/21.05.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 17.04.2019.

H.C.L. 34/21.05.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 21.05.2019.

H.C.L. 35/21.05.2019 - Privind aprobarea modificarii devizului general rest de executat la 01.01.2019, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ADUCTIUNE APA IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD, conform contractului de lucrarii nr. 2385/28.10.2009.

H.C.L. 36/21.05.2019 - Privind aprobarea modificarii devizului general actualizat, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA PLESCUTA JUDETUL ARAD, conform H.G. nr. 907/2016.

H.C.L. 37/21.05.2019 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii REABILITARE SCOALA TALAGIU, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD.

H.C.L. 38/21.05.2019 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii REABILITARE GRADINITA PLESCUTA, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD.

H.C.L. 39/02.07.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 21.05.2019.

H.C.L. 40/02.07.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.07.2019.

H.C.L. 41/02.07.2019 - Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Plescuta nr. 38/21.05.2019, privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare Gradinita Plescuta, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 42/02.07.2019 -Privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local Plescuta nr. 35/21.05.2019, privind aprobarea modificarii devizului general rest de executat la 01.01.2019, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Aductiune apa in comuna Plescuta, Judetul Arad,, conform contractului de lucrari nr. 2385/28.10.2009.

H.C.L. 43/02.07.2019 - Privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului local Plescuta nr. 49/29.11.2018, privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Primaria Plescuta,,.

H.C.L. 44/02.07.2019 - Privind aprobarea modificarii prevederilor Hotararii Consiliului Local Plescuta nr. 18/06.02.2019, art. 3, privind stabilirea grilelor de salarizare pentru demnitarii publici, functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, incepand cu data de 01.01.2019 si indemnizatia consilierilor locali.

H.C.L. 45/02,07,2019 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

H.C.L. 46/02.08.2019 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.07.2019.

H.C.L. 47/02.08.2019 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 02.08.2019.

H.C.L. 48/02.08.2019 - Privind propunerea de modificare a Hotararii nr. 59/27.11.2015, a Consiliului Local Plescuta, conform Hotararii Consiliului Judetean Arad nr. 178/25.06.2019.

H.C.L. 49/02.08.2019 - Privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2018.

H.C.L. 50/30.09.2019 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.08.2019.

H.C.L. 51/30.09.2019 - Privindalegerea unui presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni.

H.C.L. 52/30.09.2019 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 30.09.2019.

H.C.L. 53/30.09.2019 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019.

H.C.L. 54/30.09.2019 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019, cu suma atribuita din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse in anul 2019, in Comuna Plescuta.