H.C.L. 1/23.01.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.01.2018.

H.C.L. 2/23.01.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 23.01.2018.

H.C.L. 3/23.01.2018 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2018-2019 in Comuna Plescuta.

H.C.L. 4/23.01.2018 - Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 5/23.01.2018 - Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului pentru anul 2018.

H.C.L. 6/23.01.2018 - Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instruire, percepere a taxelor locale, precum si stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2018.

H.C.L. 7/23.01.2018 - Privind aprobarea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

H.C.L. 8/23.01.2018 - Privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza Comunei Plescuta.

H.C.L. 9/23.01.2018 - Privind stabilirea salarilor de baza a demnitarilor, functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Plescuta, incepand cu data de 01.01.2018.

H.C.L. 10/16.02.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 16.02.2018.

H.C.L. 11/16.02.2018 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 12/16.02.2018 - Privind aprobarea proceului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.01.2018.

H.C.L. 13/16.02.2018 - Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, pentru anul 2018.

H.C.L. 14/16.02.2018 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

H.C.L. 15/16.02.2018 - Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2017-2018.

H.C.L. 16/16.02.2018 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Plescuta pe anul 2018.

H.C.L. 17/16.02.2018 - Privind propunerea de aprobare a Programului anual de achizitii al Comunei Plescuta pe anul 2018.

H.C.L. 18/08.03.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 08.03.2018.

H.C.L. 19/08.03.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 16.02.2018.

H.C.L. 20/08.03.2018 - Privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Plescuta, pe anul 2018, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor, Judetul Arad.

H.C.L. 21/28.03.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 28.03.2018.

H.C.L. 22/28.03.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.03.2018.

H.C.L. 23/28.03.2018 - Privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente, aflate in domeniul privat al comunei Plescuta.

H.C.L. 24/28.03.2018 - Privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Plescuta.

H.C.L. 25/28.03.2018 - Privind aprobarea Documentatiei Proiectului Tehnic de Executie, pentru investitia ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 26/23.05.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.03.2018.

H.C.L. 27/23.05.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 23.05.2018.

H.C.L. 28/23.05.2018 - Anexa 1 - Privind aprobarea contului de executie a bugetului Comunei Plescuta, la data de 31.12.2017.

H.C.L. 29/23.05.2018 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, Judetul Arad.

H.C.L. 30/23.05.2018 - Privind reactualizarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 31/23.05.2018 - Privind incheierea si semnarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii  Serviciului de Salubritate al Zonei 4 cu operatorul Societatea ACTIV SALUBRITATE SA.

H.C.L. 32/23.05.2018 - Privind aprobarea modificarii HCL 33/28.07.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Plescuta.

H.C.L. 33/26.06.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 26,06,2018.

H.C.L. 34/26.06.2018 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 35/26.06.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23,05,2018.

H.C.L. 36/26.06.2018 - Privind aprobarea achizitionarii serviciilor de proiectare pentru investitia ,,REABILITARE GRADINITA PLESCUTA, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 37/26.06.2018 - Privind aprobarea achizitionarii serviciilor de proiectare pentru investitia ,,REABILITARE SCOALA, SAT TALAGIU, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 38/31.07.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 26.06.2018.

H.C.L. 39/31.07.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.07.2018.

H.C.L. 40/31.07.2018 - Privind modificarea salariilor de baza a personalului contractual, asistenti personali, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 41/14.09.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.07.2018.

H.C.L. 42/14.09.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei de indata din data de 14.09.2018.

H.C.L. 43/14.09.2018 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.

H.C.L. 44/14.09.2018 - Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, pentru anul 2019.

H.C.L. 45/29.11.2018 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 46/29.11.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta di data de 14.09.2018.

H.C.L. 47/29.11.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.11.2018.

H.C.L. 48/29.11.2018 - Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2018-2019.

H.C.L. 49/29.11.2018 - Privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Primaria Plescuta", aprobat prin HCL 21/25.02.2017.

H.C.L. 50/19.12.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 29.11.2018.

H.C.L. 51/19.12.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Pleșcuțadin data de 19.11.2018.

H.C.L. 52/19.12.2018 - Privind aprobarea Memoriului Justtificativ pentru investitia ,,Achizitia de Utilaj pentru Comuna Plescuta,,.

H.C.L. 53/19.12.2018 - Privind implementarea proiectului ,,Achizitia de Utilaj pentru Comuna Plescuta,, denumit in continuare proiect.

H.C.L. 54/19.12.2018 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.