H.C.L. 1/10.01.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 20.12.2016.

H.C.L. 2/10.01.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 10.01.2017.

H.C.L. 3/10.01.2017 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.

H.C.L. 4/10.01.2017 - Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire, percepere a taxelor speciale si alte taxe locale, precum si stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2017.

H.C.L. 5/10.01.2017

H.C.L. 6/10.01.2017 - Privind aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului Local Plescuta pe anul 2017, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat  de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 7/15.02.2017 - Privin alegerea unui nou presedinte de sedinta.

H.C.L. 8/15.02.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local  Plescuta din data de 10.01.2017.

H.C.L. 9/15.02.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 15.02.2017.

H.C.L. 10/15.02.2017 - Privind delegarea gestiunii serviciului pu blic de salubrizare, respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor si milare, provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, din judetul Arad, Zona 4.

H.C.L. 11/15.02.2017 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2017-2018 in Comuna Plescuta.

H.C.L. 12/15.02.2017 - Privind atribuirea contractului de achizitie publica directa, prin SEAP, pentru serviciul de transport si depozitare deseuri menajere si i nchiriere  container de 40 m3, catre SC ASA SERVICII ECOLOGICE SRL.

H.C.L. 13/15.02.2017 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizari orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale Legi 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si comletarile ulterioare.

H.C.L. 14/25.02.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din  data de 15.02.2017.

H.C.L. 15/25.02.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei de indata din  data de 25.02.2017.

H.C.L. 16/25.02.2017 - Privind propunerea spre aprobare a devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Aductiune apa in co muna Plescuta, judetul Arad,, la data de 01.01.2017.

H.C.L. 17/25.02.2017 - Privind aprobarea devizului general  actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Asfaltare DC 51 Virfurile-Plescuta,,.

H.C.L. 18/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Reabilitare Gradinita Plescuta, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 19/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Reabilitare Scoala Generala din Localitatea Plescuta, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 20/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Reabilitare Scoala Sat Talagiu, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 21/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Reabilitare Primaria Plescuta, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 22/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Modernizare Infrastructura Rutiera in Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 23/17.03.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local plescuta din data de 25.02.2017.

H.C.L. 24/17.03.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei de indata din data de 17.03.2017.

H.C.L. 25/17.03.2017 - Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire,intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului pentru anul 2017.

H.C.L. 26/17.03.2017 - Privind aprobarea Organigramei si Statul de functii pentru stabilirea functiilor publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Plescuta, judetul Arad.

H.C.L. 27/17.03.2017 - Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 28/17.03.2017 - Privind aprobarea contului de executie a bugetului Comunei Plescuta, la data de 31.12.2016.

H.C.L. 29/17.03.2017 - Privind aprobarea programului cu obiectivele de investitii locale, pe anul 2017 finantate din fonduri publice locale.

H.C.L. 30/17.03.2017 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Plescuta pe anul 2017.

H.C.L. 31/17.03.2017 - Privind aprobarea Planului sectorial de actiune pentru implementarea, la nivelul Primariei Comunei Plescuta a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, pentru aprobarea inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare a Primarului Comunei Plescuta, precum si raportul de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere pentru anul 2017.

H.C.L. 32/18.05.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 25.02.2017.

H.C.L. 33/18.05.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 18.05.2017.

H.C.L. 34/18.05.2017 - Privind aprobarea insusirii documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei terenului situat in localitatea Talagiu, Comuna Plescuta, din CF nr. 300442 in format vechi Cf nr. 57) nr top. 82/2, in suprafata de 903 mp, teren intravilan, pe care se afla constructie cu destinatie administrativa si anume ,,Scoala elementara Talagiu,,.

H.C.L. 35/18.05.2017 - Privind aprobarea insusirii documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei terenului situat in Comuna Plescuta, din CF nr. 300226 -Plescuta in format vechi Cf nr. 177) nr top. 57, in suprafata de 12.994 mp, teren intravilan, pe care se afla constructie cu destinatie administrativa si anume ,,Cladirea sfatului popular,,.

H.C.L. 36/18.05.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investitia ,,MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 37/21.06.2017 Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 21.06.2017.

H.C.L. 38/21.06.2017 Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 39/21.06.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 18.05.2017.

H.C.L. 40/21.06.2017 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017.

H.C.L. 41/21.06.2017 Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 42/21.06.2017 Privind aprobarea sumei de 600 lei, din bugetul local, pentru premierea copiilor, la incheierea anului scolar 2016-2017.

H.C.L. 43/21.06.2017 Privind desemnarea a doi reprezentanti, in calitate de observatori, ai autoritatilor administratiei publice locale, a Comunei Plescuta, pentru Comisia de concurs, pentru functia de director a Scolii Gimnaziale Plescuta.

H.C.L. 44/28.07.2017 Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 28.07.2017.

H.C.L. 45/28.07.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.07.2017.

H.C.L. 46/28.07.2017 Privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 47/28.07.2017 Privind modificarea cuantumului indemnizatiei maxima lunara, a consilierilor locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte.

H.C.L. 48/31.08.2017 Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 31.08.2017.

H.C.L. 49/31.08.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.07.2017.

H.C.L. 50/31.08.2017 Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al UAT Plescuta si a Regulamentului local de Urbanism, pana la data aprobarii noului plan Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

H.C.L. 51/19.10.2017 Privind ordinea de zi a sedintei din data de 19.10.2017.

H.C.L. 52/19.10.2017 Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 53/19.10.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.08.2017.

H.C.L. 54/19.10.2017 Privind aprobarea modificarii termenului de prelungire a valabilitatiiPlanului Urbanistic General al UAT Plescuta si a Regulamentului Local de Urbanism, pana la data aprobarii noului Plan Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

H.C.L. 55/19.10.2017 Privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante de executie, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 56/19.10.2017 Privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere a unui apartament din blocul aflat in patrimoniul public al Comunei Plescuta, in administrarea Consiliului Local Plescuta.

H.C.L. 57/27.10.2017 Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 27.10.2017.

H.C.L. 58/27.10.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local plescuta din data de 19.10.2017.

H.C.L. 59/27.10.2017 Privind aprobarea modificarii Hotararii 22/25.02.2017, privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investitia ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 60/27.10.2017 Privind aprobarea proiectului si a sumelor de la bugetul local al Comunei Plescuta, necesare pentru realizarea proiectului ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 61/27.10.2017 Privind aprobarea modificarii si completarii, inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Plescuta.

H.C.L. 62/28.11.2017  Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 28.11.2017.

H.C.L. 63/28.11.2017  Privind aprobarea procesului verbal al sedintyei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 27.10.2017.

H.C.L. 64/28.11.2017  Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, di fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 65/28.11.2017  Privind aprobarea revocarii HCL nr. 34/18.05.2017 si aprobarea insusirii a uneinoi documentatii tehnice, pentru modificarea suprafetei terenului situat in localitatea Talagiu, Comuna Plescuta, din CF nr. 300442 (in format vechi CF nr. 57) nr. top 82/2, in suprafata de 903 mp, teren intravilan, fara constructie.

H.C.L. 66/28.11.2017  Privind aprobarea alocarii unei sume, in vederea organizarii ,,pomul de Craciun 2017,, pentru copiii din invatamantul prescolar si scolar ai unitatilor de invatamant din Comuna Plescuta.

H.C.L. 67/28.11.2017  Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017.