H.C.L. 1/01.02.2016 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 2/01.02.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 29.12.2015.

H.C.L. 3/01.02.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 01.02.2016.

H.C.L. 4/01.02.2016 - Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale in Comuna Plescuta.

H.C.L. 5/01.02.2016:/ ANEXA 1:/ ANEXA 2 - Privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente pentru anul 2016.

H.C.L. 6/01.02.2016:/ ANEXA 1:/ ANEXA 2 - Privind aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului Local Plescuta pe anul 2016, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 7/01.02.2016 - Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului precedent.

H.C.L. 8/01.02.2016 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2016.

H.C.L. 9/01.02.2016 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2016-2017 in Comuna Plescuta.

H.C.L. 10/01.02.2016:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea Codul Etic si de Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Plescuta si servicilor publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului local al Comunei Plescuta.

H.C.L. 11/01.02.2016:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016.

H.C.L. 12/01.02.2016 - Privind aprobarea scutirii de impozitul pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestei cladiri, precum si mijlocului de transport, aflate in proprietatea domnului Pop Augustin Daniel, cu domiciliul in Comuna Plescuta, localitatea Rostoci, nr. 37, judetul Arad, persoana cu handicap accentuat.

H.C.L. 13/01.02.2016 - Privind aprobarea scutirii a impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestei cladiri, aflate in proprietatea domnei Dan Marioara, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 96, judetul Arad, persoana cu handicap accentuat.

H.C.L. 14/01.02.2016 - Privind hotarare de reducere cu 10%, a impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si teren agricol, pentru doamna Herbei Cornelia Demetra, cu domiciliul in Comuna Plescuta, localitatea Aciuta,nr. 19, judetul Arad.

H.C.L. 15/01.02.2016 - Privind hotarare de reducere cu 10%, a impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si teren agricol, pentru doamna Filimon Letitia, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 123.

H.C.L. 16/26.02.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 01.02.2016.

H.C.L. 17/26.02.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 26.02.2016.

H.C.L. 18/26.02.2016:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr. 768/12.05.2011, intre Consiliul Local Plescuta ca si concedent si SC FOREST NATUR FRUCT SRL, concesionar.

H.C.L. 19/17.05.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 26.02.2016.

H.C.L. 20/17.05.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 17.05.2016.

H.C.L. 21/17.05.2016 - Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 22/17.05.2016 - Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului.

H.C.L. 23/17.05.2016 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2016.

H.C.L. 24/17.05.2016 - Privind aprobarea contului de executie a bugetului Comunei Plescuta, pe anul 2015.

 

H.C.L. 1/22.06.2016 - Privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali.

H.C.L. 2/22.06.2016 - Privind validarea mandatelor consilierilor alesi.

H.C.L. 3/25.06.2016 - Privind constituirea legala a Consiliului Local al Comunei Plescuta.

H.C.L. 4/22.06.2016 - Privind alegerea presedintelui de sedinta.

H.C.L. 5/22.06.2016 - Privind alegerea Viceprimarului.

H.C.L. 6/22.06.2016 - Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Plescuta.

 

H.C.L. 27/28.07.2016 - Privind desemnarea a doi consilieri care participa la adunarea sateasca, pentru alegerea delegatului satesc, a locuitorilor care nu au consilieri locali alesi.

H.C.L. 28/27.07.2016 - Privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta, pentru consilierii locali si delegatii satesti.

H.C.L. 29/27.07.2016 - Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Plescuta judetul Arad, pe anul 2016.

H.C.L. 30/28.07.2016 - Privind nominalizarea strazilor care apartin domeniului public al Comunei Plescuta si aprobarea proiectului privind modernizarea acestora, prin asfaltare.

H.C.L. 31/28.07.2016 - Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia "MODERNIZARE STRAZI SECUNDARE IN LOCALITATEA PLESCUTA-COMUNA-PLESCUTA"

H.C.L. 32/28.07.2016 - Privind alegerea prin vot deschis al majoritatii consilierilor locali, ce conpun Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Plescuta, presedintii si secretarii acestora.

H.C.L. 33/28.07.2016 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Plescuta, pentru anul 2016-2020.

H.C.L. 34/28.07.2016 - Privind finantarea Serviciului de salubrizare al Comunei Plescuta.

H.C.L. 37/29.08.2016 - Privind neaprobarea finantarii reparatiilor necesare la Caminul Cultural din localitatea Rostoci.

H.C.L. 38/29.08.2016

H.C.L. 39/29.08.2016 - Privind organizarea licitatiei publice cu strigare pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 43/23.09.2016 - Privind desemnarea a doi reprezentanti, aiautoritatilor administratiei publice locale, a Comunei Plescuta, care vor face parte din Comisia de concurs pentru functia de director, al Scolii Gimnaziale Plescuta.

H.C.L. 44/23.09.2016 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2016.

H.C.L. 45/23.09.2016 - Privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 46/31.10.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 23.09.2016.

H.C.L. 47/31.10.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.10.2016.

H.C.L. 48/31.10.2016:/ ANEXA 1:/ - Privind propunerea de aprobare a rectificarii bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2016.

H.C.L. 49/20.12.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 31.10.2016.

H.C.L. 50/20.12.2016 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 51/20.12.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei de indata din data de 20.12.2016.

H.C.L. 52/20.12.2016 - Privind aprobarea rectificarii sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016.

H.C.L. 53/20.12.2016 - Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scoli Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2016-2017.