H.C.L. 1/30.01.2015 - Privind aprobarea ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30.01.2015.

H.C.L. 2/30.01.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 18.12.2014.

H.C.L. 3/30.01.2015 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2015-2016 in Comuna Plescuta.

H.C.L. 4/30.01.2015 - Privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Plescuta Plescuta pe anul 2014.

H.C.L. 5/30.01.2015 - Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2014 în anul 2015.

H.C.L. 6/30.01.2015 - Privind aprobarea listei cu obiectivele de investitii locale,pe anul 2015, finantate din fonduri publice locale.

H.C.L. 7/30.01.2015 - Privind aprobarea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor,a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului.

H.C.L. 11/12.02.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Asfaltare DC 51-Virfurile-Plescuta”.

H.C.L. 12/12.02.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Aductiune apa in comuna Plescuta,judetul Arad”.

H.C.L. 13/12.02.2015:/ ANEXA1 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2015.

H.C.L. 14/12.02.2015 - Privind aprobarea plaţii cotizatiei către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor,Judeţul Arad si imputernicire Primar Comuna Plescuta,pentru aprobarea proiectului de venituri si cheltuieli al asociaţiei.

H.C.L. 15/31.03.2015 - Privind ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31.03.2015.

H.C.L. 16/31.03.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 12.02.2015.

H.C.L. 17/31.03.2015 - Privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor Ia nivelul comunei Plescuta, judeţul Arad.

H.C.L. 18/31.03.2015:/ ANEXA1 - Privind inchirierea pajiștilor permanente comunale disponibile, aflate in administrarea Consiliului local Pescuta.

H.C.L. 19/31.03.2015

H.C.L. 20/31.03.2015:/ ANEXA1

H.C.L. 21/31.03.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2:/ ANEXA3 

H.C.L. 22/31.03.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2

H.C.L. 23/31.03.2015:/ ANEXA1

H.C.L. 24/31.03.2015

H.C.L. 25/31.03.2015

H.C.L. 28/30.04.2015

H.C.L. 31/29.05.2015

H.C.L. 32/29.05.2015

H.C.L. 33/29.05.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2

H.C.L. 34/29.05.2015

H.C.L. 35/29.05.2015

H.C.L. 36/31.07.2015

H.C.L. 37/31.07.2015

H.C.L. 38/31.07.2015

H.C.L. 39/31.08.2015

H.C.L. 40/31.08.2015

H.C.L. 41/31.08.2015

H.C.L. 42/31.08.2015

H.C.L. 43/31.08.2015

H.C.L. 44/04.09.2015

H.C.L. 45/04.09.2015

H.C.L. 46/04.09.2015

H.C.L. 47/04.09.2015

H.C.L. 48/09.11.2015

H.C.L. 49/09.11.2015

H.C.L. 50/09.11.2015:/ ANEXA 1:/ ANEXA 2

H.C.L. 51/09.11.2015:/ ANEXA 1

H.C.L. 52/09.11.2015:/ ANEXA 1

H.C.L. 55/27.11.2015

H.C.L. 56/27.11.2015:/ ANEXA 1

H.C.L. 57/27.11.2015

H.C.L. 58/27.11.2015

H.C.L. 59/27.11.2015

H.C.L. 60/27.11.2015

H.C.L. 61/15.12.2015

H.C.L. 62/15.12.2015

H.C.L. 63/15.12.2015:/ ANEXA 1

H.C.L. 64/15.12.2015

H.C.L. 65/15.12.2015:/ ANEXA 1

H.C.L. 66/15.12.2015:/ ANEXA 1

H.C.L. 69/29.12.2015:/ ANEXA 1