H.C.L. 1/30.01.2015 - Privind aprobarea ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30.01.2015.

H.C.L. 2/30.01.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 18.12.2014.

H.C.L. 3/30.01.2015 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2015-2016 in Comuna Plescuta.

H.C.L. 4/30.01.2015 - Privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Plescuta Plescuta pe anul 2014.

H.C.L. 5/30.01.2015 - Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2014 în anul 2015.

H.C.L. 6/30.01.2015 - Privind aprobarea listei cu obiectivele de investitii locale,pe anul 2015, finantate din fonduri publice locale.

H.C.L. 7/30.01.2015 - Privind aprobarea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor,a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului.

H.C.L. 11/12.02.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Asfaltare DC 51-Virfurile-Plescuta”.

H.C.L. 12/12.02.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Aductiune apa in comuna Plescuta,judetul Arad”.

H.C.L. 13/12.02.2015:/ ANEXA1 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2015.

H.C.L. 14/12.02.2015 - Privind aprobarea plaţii cotizatiei către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor,Judeţul Arad si imputernicire Primar Comuna Plescuta,pentru aprobarea proiectului de venituri si cheltuieli al asociaţiei.

H.C.L. 15/31.03.2015 - Privind ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31.03.2015.

H.C.L. 16/31.03.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 12.02.2015.

H.C.L. 17/31.03.2015 - Privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor Ia nivelul comunei Plescuta, judeţul Arad.

H.C.L. 18/31.03.2015:/ ANEXA1 - Privind inchirierea pajiștilor permanente comunale disponibile, aflate in administrarea Consiliului local Pescuta.

H.C.L. 19/31.03.2015

H.C.L. 20/31.03.2015:/ ANEXA1 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

H.C.L. 21/31.03.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2:/ ANEXA3 - Privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate.

H.C.L. 22/31.03.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.

H.C.L. 23/31.03.2015:/ ANEXA1 - Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Plescuta, pentru anul 2015.

H.C.L. 24/31.03.2015 - Privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de viceprimar a domnului Budea Gheorghe-Viorel, ca urmare a demisiei si constatarea ca vacanta a acestei functii.

H.C.L. 25/31.03.2015 - Privind alegerea unui nou Viceprimar al Comunei Plescuta, in urma declararii ca vacanta a acestei functii.

H.C.L. 28/30.04.2015 - Privind aderarea Comunei Plescuta la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala ,,Depresiunea Sebis - Gurahont - Halmagiu,,.

H.C.L. 31/29.05.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.05.2015.

H.C.L. 32/29.05.2015 - Privind revocarea Hotararii nr. 22/31.03.2015, privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.

H.C.L. 33/29.05.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.

H.C.L. 34/29.05.2015 - Privind stabilirea taxelor incasate la nivelul Comunei Plescuta, privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare, incepand cu anul 2015.

H.C.L. 35/29.05.2015 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 36/31.07.2015 - Privind aprobarea procxesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 29.05.2015.

H.C.L. 37/31.07.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.07.2015.

H.C.L. 38/31.07.2015 - Privind revocarea Hotararii nr. 18/31.03.2015, privind inchirierea pajistilor permanente comunale disponibile, aflate in administrarea Consiliului Local Plescuta.

H.C.L. 39/31.08.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 31.07.2015.

H.C.L. 40/31.08.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.08.2015.

H.C.L. 41/31.08.2015 - Privind aprobarea modificarii statutului asociatiei de dezvoltare intercomunitara sistem integrat de gestionare a deseurilor judetul Arad.

H.C.L. 42/31.08.2015 - Privind incheierea unui contract de inchiriere a unui apartament din blocul aflat in patrimoniul public al Comunei Plescuta, in administrarea Consiliului Local Plescuta.

H.C.L. 43/31.08.2015 - Privind incheierea contractului de prestare a activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor locale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori a localitatii Plescuta, cu SC ASA Servicii Ecologice SRL.

H.C.L. 44/04.09.2015 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 45/04.09.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.08.2015.

H.C.L. 46/04.09.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 04.09.2015.

H.C.L. 47/04.09.2015 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 48/09.11.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 04.09.2015.

H.C.L. 49/09.11.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 09.11.2015.

H.C.L. 50/09.11.2015:/ ANEXA 1:/ ANEXA 2 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2016.

H.C.L. 51/09.11.2015:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire, percepere a taxelor speciale si alte taxe locale, precum si stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2016.

H.C.L. 52/09.11.2015:/ ANEXA 1 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 55/27.11.2015 - Privind stabilirea modului de exploatare si valorificare a materialului lemnos, din pasunea comunala impadurita, in proprietatea publica a Comuna Plescuta.

H.C.L. 56/27.11.2015:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea rectificarii sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 57/27.11.2015 - Privind stabilirea procentului de 1%, pentru constituirea fondului de accesibilizare a padurilor si pasunilor impadurite, proprietatea Comunei Plescuta, pentru anul 2016.

H.C.L. 58/27.11.2015 - Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2015-2016.

H.C.L. 59/27.11.2015 - Privind preluarea unitatilor de compostare individuala aflate in domeniul public al Judetului Arad din Administrarea Consiliului Judetean Arad, in administrarea Consiliului Local al Comunei Plescuta, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad, in scopul realizarii proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Arad,,.

H.C.L. 60/27.11.2015 - Privind rectificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 61/15.12.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 27.11.2015.

H.C.L. 62/15.12.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 15.12.2015.

H.C.L. 63/15.12.2015:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea programului cu obiectivele de investitii locale, pe anul 2016, finantate din fonduri publice locale.

H.C.L. 64/15.12.2015 - Privind aprobarea alocarii unei sume, in vederea organizarii ,,Pomul de Craciun 2015,, pentru copiii din invatamantul prescolar si scolar ai unitatilor de invatamant din Comuna Plescuta.

H.C.L. 65/15.12.2015:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare pentru Comuna Plescuta, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor ,,Judetul Arad,,.

H.C.L. 66/15.12.2015:/ ANEXA 1 - Privind rectificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 69/29.12.2015:/ ANEXA 1 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.