H.C.L. 1/17.01.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 19.12.2018.

H.C.L. 2/17.01.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 17.01.2019.

H.C.L. 3/17.01.2019 - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.

H.C.L. 4/17.01.2019 - Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instruire, percepere a taxelor speciale si alte taxe locale, precum si stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2019.

H.C.L. 5/17.01.2019 - Privind aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului Local Plescuta, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 6/17.01.2019 - Privind contributia pentru economia circulara.

H.C.L. 7/17.01.2019 - Privind stabilirea in sarcina Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Arad si operatorilor de salubrizare respectarea prevederilor OUG nr. 74/2018, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (12) din Legea 101/2006 republicata.

H.C.L. 8/17.01.2019 - Privind stabilirea unor atributii in derularea Contractului de delegare prin concesiune, a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 4, nr. 1284/20.06.2018.

H.C.L. 9/17.01.2019 - Privind acordarea unui mandat special, domnului Groza Viorel Marius in vederea exercitarii atributiilor in numele comunei Plescuta in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Arad.

H.C.L. 10/17.01.2019 - Privind aprobarea de reorganizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2019-2020.

H.C.L. 11/23.01.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 23.01.2019.

H.C.L. 12/23.01.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 17.01.2019.

H.C.L. 13/23.01.2019 - Privind aprobarea devizului general rest de executat la 01.01.2019, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Aductiune apa in Comuna Plescuta, Judetul Arad,, , conform contractului de lucrari nr. 2385/28.10.2009.

H.C.L. 14/23.01.2019 - Privind aprobarea devizului general actualizat, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Plescuta, Judetul Arad,, , conform HG nr. 907/2016.

H.C.L. 15/06.02.2019 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 16/06.02.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.01.2019.

H.C.L. 17/06,02,2019 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 06.02.2019.

H.C.L. 18/06.02.2019 - Privind stabilirea grilelor de salarizare pentru demnitari, functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, incepând cu data de 01.01.2019 si indemnizatia consilierilor locali.

H.C.L. 19/06.02.2019 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019.

H.C.L. 20/06.02.2019 - Privind aprobarea planului anual de achizitii publice pe anul 2019 a Comunei Plescuta.

H.C.L. 21/06.02.2019 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Reabilitare scoala Talagiu, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

H.C.L. 22/06.02.2019 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului REABILITARE GRADINITA PLESCUTA, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD.

H.C.L. 23/12.03.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta.

H.C.L. 24/12.03.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 06.02.2019.

H.C.L. 25/12.03.2019 - Privind revocarea Hotararii nr. 6/17.01.2019 a Consiliului Local Plescuta privind contributia pentru economia circulara si emiterea unei noi hotarari completata.

H.C.L. 26/12.03.2019 - Privind contributia pentru economia circulara.

H.C.L. 27/12.03.2019 - Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului pentru anul 2019.

H.C.L. 28/12.03.2019 - Privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.

H.C.L. 29/17.04.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 12.03.2019.

H.C.L. 30/17.04.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 17.04.2019.

H.C.L. 31/17.04.2019 - Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019.

H.C.L. 32/21.05.2019 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 33/21.05.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 17.04.2019.

H.C.L. 34/21.05.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 21.05.2019.

H.C.L. 35/21.05.2019 - Privind aprobarea modificarii devizului general rest de executat la 01.01.2019, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ADUCTIUNE APA IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD, conform contractului de lucrarii nr. 2385/28.10.2009.

H.C.L. 36/21.05.2019 - Privind aprobarea modificarii devizului general actualizat, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA PLESCUTA JUDETUL ARAD, conform H.G. nr. 907/2016.

H.C.L. 37/21.05.2019 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii REABILITARE SCOALA TALAGIU, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD.

H.C.L. 38/21.05.2019 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii REABILITARE GRADINITA PLESCUTA, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD.

H.C.L. 39/02.07.2019 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 21.05.2019.

H.C.L. 40/02.07.2019 - Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.07.2019.

H.C.L. 41/02.07.2019 - Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Plescuta nr. 38/21.05.2019, privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare Gradinita Plescuta, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 42/02.07.2019 -Privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local Plescuta nr. 35/21.05.2019, privind aprobarea modificarii devizului general rest de executat la 01.01.2019, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Aductiune apa in comuna Plescuta, Judetul Arad,, conform contractului de lucrari nr. 2385/28.10.2009.

H.C.L. 43/02.07.2019 - Privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului local Plescuta nr. 49/29.11.2018, privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Primaria Plescuta,,.

H.C.L. 44/02.07.2019 - Privind aprobarea modificarii prevederilor Hotararii Consiliului Local Plescuta nr. 18/06.02.2019, art. 3, privind stabilirea grilelor de salarizare pentru demnitarii publici, functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, incepand cu data de 01.01.2019 si indemnizatia consilierilor locali.

H.C.L. 45/02,07,2019 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

H.C.L. 46/02.08.2019 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.07.2019.

H.C.L. 47/02.08.2019 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 02.08.2019.

H.C.L. 48/02.08.2019 - Privind propunerea de modificare a Hotararii nr. 59/27.11.2015, a Consiliului Local Plescuta, conform Hotararii Consiliului Judetean Arad nr. 178/25.06.2019.

H.C.L. 49/02.08.2019 - Privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2018.

H.C.L. 50/30.09.2019 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.08.2019.

H.C.L. 51/30.09.2019 - Privindalegerea unui presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni.

H.C.L. 52/30.09.2019 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 30.09.2019.

H.C.L. 53/30.09.2019 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019.

H.C.L. 54/30.09.2019 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019, cu suma atribuita din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse in anul 2019, in Comuna Plescuta.

H.C.L. 1/23.01.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.01.2018.

H.C.L. 2/23.01.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 23.01.2018.

H.C.L. 3/23.01.2018 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2018-2019 in Comuna Plescuta.

H.C.L. 4/23.01.2018 - Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 5/23.01.2018 - Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului pentru anul 2018.

H.C.L. 6/23.01.2018 - Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instruire, percepere a taxelor locale, precum si stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2018.

H.C.L. 7/23.01.2018 - Privind aprobarea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

H.C.L. 8/23.01.2018 - Privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza Comunei Plescuta.

H.C.L. 9/23.01.2018 - Privind stabilirea salarilor de baza a demnitarilor, functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Plescuta, incepand cu data de 01.01.2018.

H.C.L. 10/16.02.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 16.02.2018.

H.C.L. 11/16.02.2018 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 12/16.02.2018 - Privind aprobarea proceului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.01.2018.

H.C.L. 13/16.02.2018 - Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, pentru anul 2018.

H.C.L. 14/16.02.2018 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

H.C.L. 15/16.02.2018 - Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2017-2018.

H.C.L. 16/16.02.2018 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Plescuta pe anul 2018.

H.C.L. 17/16.02.2018 - Privind propunerea de aprobare a Programului anual de achizitii al Comunei Plescuta pe anul 2018.

H.C.L. 18/08.03.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 08.03.2018.

H.C.L. 19/08.03.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 16.02.2018.

H.C.L. 20/08.03.2018 - Privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Plescuta, pe anul 2018, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor, Judetul Arad.

H.C.L. 21/28.03.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 28.03.2018.

H.C.L. 22/28.03.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.03.2018.

H.C.L. 23/28.03.2018 - Privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente, aflate in domeniul privat al comunei Plescuta.

H.C.L. 24/28.03.2018 - Privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Plescuta.

H.C.L. 25/28.03.2018 - Privind aprobarea Documentatiei Proiectului Tehnic de Executie, pentru investitia ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 26/23.05.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.03.2018.

H.C.L. 27/23.05.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 23.05.2018.

H.C.L. 28/23.05.2018 - Anexa 1 - Privind aprobarea contului de executie a bugetului Comunei Plescuta, la data de 31.12.2017.

H.C.L. 29/23.05.2018 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, Judetul Arad.

H.C.L. 30/23.05.2018 - Privind reactualizarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 31/23.05.2018 - Privind incheierea si semnarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii  Serviciului de Salubritate al Zonei 4 cu operatorul Societatea ACTIV SALUBRITATE SA.

H.C.L. 32/23.05.2018 - Privind aprobarea modificarii HCL 33/28.07.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Plescuta.

H.C.L. 33/26.06.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 26,06,2018.

H.C.L. 34/26.06.2018 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 35/26.06.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23,05,2018.

H.C.L. 36/26.06.2018 - Privind aprobarea achizitionarii serviciilor de proiectare pentru investitia ,,REABILITARE GRADINITA PLESCUTA, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 37/26.06.2018 - Privind aprobarea achizitionarii serviciilor de proiectare pentru investitia ,,REABILITARE SCOALA, SAT TALAGIU, COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 38/31.07.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 26.06.2018.

H.C.L. 39/31.07.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.07.2018.

H.C.L. 40/31.07.2018 - Privind modificarea salariilor de baza a personalului contractual, asistenti personali, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 41/14.09.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.07.2018.

H.C.L. 42/14.09.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei de indata din data de 14.09.2018.

H.C.L. 43/14.09.2018 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.

H.C.L. 44/14.09.2018 - Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, pentru anul 2019.

H.C.L. 45/29.11.2018 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 46/29.11.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta di data de 14.09.2018.

H.C.L. 47/29.11.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.11.2018.

H.C.L. 48/29.11.2018 - Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2018-2019.

H.C.L. 49/29.11.2018 - Privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Primaria Plescuta", aprobat prin HCL 21/25.02.2017.

H.C.L. 50/19.12.2018 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 29.11.2018.

H.C.L. 51/19.12.2018 - Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Pleșcuțadin data de 19.11.2018.

H.C.L. 52/19.12.2018 - Privind aprobarea Memoriului Justtificativ pentru investitia ,,Achizitia de Utilaj pentru Comuna Plescuta,,.

H.C.L. 53/19.12.2018 - Privind implementarea proiectului ,,Achizitia de Utilaj pentru Comuna Plescuta,, denumit in continuare proiect.

H.C.L. 54/19.12.2018 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

H.C.L. 1/01.02.2016 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 2/01.02.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 29.12.2015.

H.C.L. 3/01.02.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 01.02.2016.

H.C.L. 4/01.02.2016 - Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale in Comuna Plescuta.

H.C.L. 5/01.02.2016:/ ANEXA 1:/ ANEXA 2 - Privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente pentru anul 2016.

H.C.L. 6/01.02.2016:/ ANEXA 1:/ ANEXA 2 - Privind aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului Local Plescuta pe anul 2016, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 7/01.02.2016 - Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului precedent.

H.C.L. 8/01.02.2016 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2016.

H.C.L. 9/01.02.2016 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2016-2017 in Comuna Plescuta.

H.C.L. 10/01.02.2016:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea Codul Etic si de Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Plescuta si servicilor publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului local al Comunei Plescuta.

H.C.L. 11/01.02.2016:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016.

H.C.L. 12/01.02.2016 - Privind aprobarea scutirii de impozitul pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestei cladiri, precum si mijlocului de transport, aflate in proprietatea domnului Pop Augustin Daniel, cu domiciliul in Comuna Plescuta, localitatea Rostoci, nr. 37, judetul Arad, persoana cu handicap accentuat.

H.C.L. 13/01.02.2016 - Privind aprobarea scutirii a impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent acestei cladiri, aflate in proprietatea domnei Dan Marioara, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 96, judetul Arad, persoana cu handicap accentuat.

H.C.L. 14/01.02.2016 - Privind hotarare de reducere cu 10%, a impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si teren agricol, pentru doamna Herbei Cornelia Demetra, cu domiciliul in Comuna Plescuta, localitatea Aciuta,nr. 19, judetul Arad.

H.C.L. 15/01.02.2016 - Privind hotarare de reducere cu 10%, a impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si teren agricol, pentru doamna Filimon Letitia, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 123.

H.C.L. 16/26.02.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 01.02.2016.

H.C.L. 17/26.02.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 26.02.2016.

H.C.L. 18/26.02.2016:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr. 768/12.05.2011, intre Consiliul Local Plescuta ca si concedent si SC FOREST NATUR FRUCT SRL, concesionar.

H.C.L. 19/17.05.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 26.02.2016.

H.C.L. 20/17.05.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 17.05.2016.

H.C.L. 21/17.05.2016 - Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 22/17.05.2016 - Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului.

H.C.L. 23/17.05.2016 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2016.

H.C.L. 24/17.05.2016 - Privind aprobarea contului de executie a bugetului Comunei Plescuta, pe anul 2015.

 

H.C.L. 1/22.06.2016 - Privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali.

H.C.L. 2/22.06.2016 - Privind validarea mandatelor consilierilor alesi.

H.C.L. 3/25.06.2016 - Privind constituirea legala a Consiliului Local al Comunei Plescuta.

H.C.L. 4/22.06.2016 - Privind alegerea presedintelui de sedinta.

H.C.L. 5/22.06.2016 - Privind alegerea Viceprimarului.

H.C.L. 6/22.06.2016 - Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Plescuta.

 

H.C.L. 27/28.07.2016 - Privind desemnarea a doi consilieri care participa la adunarea sateasca, pentru alegerea delegatului satesc, a locuitorilor care nu au consilieri locali alesi.

H.C.L. 28/27.07.2016 - Privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta, pentru consilierii locali si delegatii satesti.

H.C.L. 29/27.07.2016 - Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Plescuta judetul Arad, pe anul 2016.

H.C.L. 30/28.07.2016 - Privind nominalizarea strazilor care apartin domeniului public al Comunei Plescuta si aprobarea proiectului privind modernizarea acestora, prin asfaltare.

H.C.L. 31/28.07.2016 - Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia "MODERNIZARE STRAZI SECUNDARE IN LOCALITATEA PLESCUTA-COMUNA-PLESCUTA"

H.C.L. 32/28.07.2016 - Privind alegerea prin vot deschis al majoritatii consilierilor locali, ce conpun Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Plescuta, presedintii si secretarii acestora.

H.C.L. 33/28.07.2016 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Plescuta, pentru anul 2016-2020.

H.C.L. 34/28.07.2016 - Privind finantarea Serviciului de salubrizare al Comunei Plescuta.

H.C.L. 37/29.08.2016 - Privind neaprobarea finantarii reparatiilor necesare la Caminul Cultural din localitatea Rostoci.

H.C.L. 38/29.08.2016

H.C.L. 39/29.08.2016 - Privind organizarea licitatiei publice cu strigare pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 43/23.09.2016 - Privind desemnarea a doi reprezentanti, aiautoritatilor administratiei publice locale, a Comunei Plescuta, care vor face parte din Comisia de concurs pentru functia de director, al Scolii Gimnaziale Plescuta.

H.C.L. 44/23.09.2016 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2016.

H.C.L. 45/23.09.2016 - Privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 46/31.10.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 23.09.2016.

H.C.L. 47/31.10.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.10.2016.

H.C.L. 48/31.10.2016:/ ANEXA 1:/ - Privind propunerea de aprobare a rectificarii bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2016.

H.C.L. 49/20.12.2016 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 31.10.2016.

H.C.L. 50/20.12.2016 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 51/20.12.2016 - Privind ordinea de zi a sedintei de indata din data de 20.12.2016.

H.C.L. 52/20.12.2016 - Privind aprobarea rectificarii sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016.

H.C.L. 53/20.12.2016 - Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scoli Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2016-2017.

 

 

H.C.L. 1/10.01.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 20.12.2016.

H.C.L. 2/10.01.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 10.01.2017.

H.C.L. 3/10.01.2017 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.

H.C.L. 4/10.01.2017 - Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire, percepere a taxelor speciale si alte taxe locale, precum si stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2017.

H.C.L. 5/10.01.2017

H.C.L. 6/10.01.2017 - Privind aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului Local Plescuta pe anul 2017, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat  de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 7/15.02.2017 - Privin alegerea unui nou presedinte de sedinta.

H.C.L. 8/15.02.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local  Plescuta din data de 10.01.2017.

H.C.L. 9/15.02.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 15.02.2017.

H.C.L. 10/15.02.2017 - Privind delegarea gestiunii serviciului pu blic de salubrizare, respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor si milare, provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, din judetul Arad, Zona 4.

H.C.L. 11/15.02.2017 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2017-2018 in Comuna Plescuta.

H.C.L. 12/15.02.2017 - Privind atribuirea contractului de achizitie publica directa, prin SEAP, pentru serviciul de transport si depozitare deseuri menajere si i nchiriere  container de 40 m3, catre SC ASA SERVICII ECOLOGICE SRL.

H.C.L. 13/15.02.2017 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizari orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale Legi 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si comletarile ulterioare.

H.C.L. 14/25.02.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din  data de 15.02.2017.

H.C.L. 15/25.02.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei de indata din  data de 25.02.2017.

H.C.L. 16/25.02.2017 - Privind propunerea spre aprobare a devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Aductiune apa in co muna Plescuta, judetul Arad,, la data de 01.01.2017.

H.C.L. 17/25.02.2017 - Privind aprobarea devizului general  actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Asfaltare DC 51 Virfurile-Plescuta,,.

H.C.L. 18/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Reabilitare Gradinita Plescuta, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 19/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Reabilitare Scoala Generala din Localitatea Plescuta, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 20/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Reabilitare Scoala Sat Talagiu, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 21/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Reabilitare Primaria Plescuta, Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 22/25.02.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru investitia ,,Modernizare Infrastructura Rutiera in Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

H.C.L. 23/17.03.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local plescuta din data de 25.02.2017.

H.C.L. 24/17.03.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei de indata din data de 17.03.2017.

H.C.L. 25/17.03.2017 - Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire,intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului pentru anul 2017.

H.C.L. 26/17.03.2017 - Privind aprobarea Organigramei si Statul de functii pentru stabilirea functiilor publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Plescuta, judetul Arad.

H.C.L. 27/17.03.2017 - Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 28/17.03.2017 - Privind aprobarea contului de executie a bugetului Comunei Plescuta, la data de 31.12.2016.

H.C.L. 29/17.03.2017 - Privind aprobarea programului cu obiectivele de investitii locale, pe anul 2017 finantate din fonduri publice locale.

H.C.L. 30/17.03.2017 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Plescuta pe anul 2017.

H.C.L. 31/17.03.2017 - Privind aprobarea Planului sectorial de actiune pentru implementarea, la nivelul Primariei Comunei Plescuta a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, pentru aprobarea inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare a Primarului Comunei Plescuta, precum si raportul de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere pentru anul 2017.

H.C.L. 32/18.05.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 25.02.2017.

H.C.L. 33/18.05.2017 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 18.05.2017.

H.C.L. 34/18.05.2017 - Privind aprobarea insusirii documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei terenului situat in localitatea Talagiu, Comuna Plescuta, din CF nr. 300442 in format vechi Cf nr. 57) nr top. 82/2, in suprafata de 903 mp, teren intravilan, pe care se afla constructie cu destinatie administrativa si anume ,,Scoala elementara Talagiu,,.

H.C.L. 35/18.05.2017 - Privind aprobarea insusirii documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei terenului situat in Comuna Plescuta, din CF nr. 300226 -Plescuta in format vechi Cf nr. 177) nr top. 57, in suprafata de 12.994 mp, teren intravilan, pe care se afla constructie cu destinatie administrativa si anume ,,Cladirea sfatului popular,,.

H.C.L. 36/18.05.2017 - Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investitia ,,MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 37/21.06.2017 Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 21.06.2017.

H.C.L. 38/21.06.2017 Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 39/21.06.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 18.05.2017.

H.C.L. 40/21.06.2017 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017.

H.C.L. 41/21.06.2017 Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 42/21.06.2017 Privind aprobarea sumei de 600 lei, din bugetul local, pentru premierea copiilor, la incheierea anului scolar 2016-2017.

H.C.L. 43/21.06.2017 Privind desemnarea a doi reprezentanti, in calitate de observatori, ai autoritatilor administratiei publice locale, a Comunei Plescuta, pentru Comisia de concurs, pentru functia de director a Scolii Gimnaziale Plescuta.

H.C.L. 44/28.07.2017 Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 28.07.2017.

H.C.L. 45/28.07.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.07.2017.

H.C.L. 46/28.07.2017 Privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 47/28.07.2017 Privind modificarea cuantumului indemnizatiei maxima lunara, a consilierilor locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte.

H.C.L. 48/31.08.2017 Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 31.08.2017.

H.C.L. 49/31.08.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.07.2017.

H.C.L. 50/31.08.2017 Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al UAT Plescuta si a Regulamentului local de Urbanism, pana la data aprobarii noului plan Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

H.C.L. 51/19.10.2017 Privind ordinea de zi a sedintei din data de 19.10.2017.

H.C.L. 52/19.10.2017 Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 53/19.10.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.08.2017.

H.C.L. 54/19.10.2017 Privind aprobarea modificarii termenului de prelungire a valabilitatiiPlanului Urbanistic General al UAT Plescuta si a Regulamentului Local de Urbanism, pana la data aprobarii noului Plan Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

H.C.L. 55/19.10.2017 Privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante de executie, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 56/19.10.2017 Privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere a unui apartament din blocul aflat in patrimoniul public al Comunei Plescuta, in administrarea Consiliului Local Plescuta.

H.C.L. 57/27.10.2017 Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 27.10.2017.

H.C.L. 58/27.10.2017 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local plescuta din data de 19.10.2017.

H.C.L. 59/27.10.2017 Privind aprobarea modificarii Hotararii 22/25.02.2017, privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investitia ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 60/27.10.2017 Privind aprobarea proiectului si a sumelor de la bugetul local al Comunei Plescuta, necesare pentru realizarea proiectului ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA PLESCUTA, JUDETUL ARAD,,.

H.C.L. 61/27.10.2017 Privind aprobarea modificarii si completarii, inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Plescuta.

H.C.L. 62/28.11.2017  Privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 28.11.2017.

H.C.L. 63/28.11.2017  Privind aprobarea procesului verbal al sedintyei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 27.10.2017.

H.C.L. 64/28.11.2017  Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, di fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

H.C.L. 65/28.11.2017  Privind aprobarea revocarii HCL nr. 34/18.05.2017 si aprobarea insusirii a uneinoi documentatii tehnice, pentru modificarea suprafetei terenului situat in localitatea Talagiu, Comuna Plescuta, din CF nr. 300442 (in format vechi CF nr. 57) nr. top 82/2, in suprafata de 903 mp, teren intravilan, fara constructie.

H.C.L. 66/28.11.2017  Privind aprobarea alocarii unei sume, in vederea organizarii ,,pomul de Craciun 2017,, pentru copiii din invatamantul prescolar si scolar ai unitatilor de invatamant din Comuna Plescuta.

H.C.L. 67/28.11.2017  Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017.

H.C.L. 1/30.01.2015 - Privind aprobarea ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30.01.2015.

H.C.L. 2/30.01.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 18.12.2014.

H.C.L. 3/30.01.2015 - Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2015-2016 in Comuna Plescuta.

H.C.L. 4/30.01.2015 - Privind aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Plescuta Plescuta pe anul 2014.

H.C.L. 5/30.01.2015 - Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2014 în anul 2015.

H.C.L. 6/30.01.2015 - Privind aprobarea listei cu obiectivele de investitii locale,pe anul 2015, finantate din fonduri publice locale.

H.C.L. 7/30.01.2015 - Privind aprobarea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor,a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului.

H.C.L. 11/12.02.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Asfaltare DC 51-Virfurile-Plescuta”.

H.C.L. 12/12.02.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Aductiune apa in comuna Plescuta,judetul Arad”.

H.C.L. 13/12.02.2015:/ ANEXA1 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2015.

H.C.L. 14/12.02.2015 - Privind aprobarea plaţii cotizatiei către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor,Judeţul Arad si imputernicire Primar Comuna Plescuta,pentru aprobarea proiectului de venituri si cheltuieli al asociaţiei.

H.C.L. 15/31.03.2015 - Privind ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31.03.2015.

H.C.L. 16/31.03.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 12.02.2015.

H.C.L. 17/31.03.2015 - Privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor Ia nivelul comunei Plescuta, judeţul Arad.

H.C.L. 18/31.03.2015:/ ANEXA1 - Privind inchirierea pajiștilor permanente comunale disponibile, aflate in administrarea Consiliului local Pescuta.

H.C.L. 19/31.03.2015

H.C.L. 20/31.03.2015:/ ANEXA1 - Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

H.C.L. 21/31.03.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2:/ ANEXA3 - Privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate.

H.C.L. 22/31.03.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.

H.C.L. 23/31.03.2015:/ ANEXA1 - Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Plescuta, pentru anul 2015.

H.C.L. 24/31.03.2015 - Privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de viceprimar a domnului Budea Gheorghe-Viorel, ca urmare a demisiei si constatarea ca vacanta a acestei functii.

H.C.L. 25/31.03.2015 - Privind alegerea unui nou Viceprimar al Comunei Plescuta, in urma declararii ca vacanta a acestei functii.

H.C.L. 28/30.04.2015 - Privind aderarea Comunei Plescuta la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala ,,Depresiunea Sebis - Gurahont - Halmagiu,,.

H.C.L. 31/29.05.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.05.2015.

H.C.L. 32/29.05.2015 - Privind revocarea Hotararii nr. 22/31.03.2015, privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.

H.C.L. 33/29.05.2015:/ ANEXA1:/ ANEXA2 - Privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.

H.C.L. 34/29.05.2015 - Privind stabilirea taxelor incasate la nivelul Comunei Plescuta, privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare, incepand cu anul 2015.

H.C.L. 35/29.05.2015 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 36/31.07.2015 - Privind aprobarea procxesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 29.05.2015.

H.C.L. 37/31.07.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.07.2015.

H.C.L. 38/31.07.2015 - Privind revocarea Hotararii nr. 18/31.03.2015, privind inchirierea pajistilor permanente comunale disponibile, aflate in administrarea Consiliului Local Plescuta.

H.C.L. 39/31.08.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 31.07.2015.

H.C.L. 40/31.08.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.08.2015.

H.C.L. 41/31.08.2015 - Privind aprobarea modificarii statutului asociatiei de dezvoltare intercomunitara sistem integrat de gestionare a deseurilor judetul Arad.

H.C.L. 42/31.08.2015 - Privind incheierea unui contract de inchiriere a unui apartament din blocul aflat in patrimoniul public al Comunei Plescuta, in administrarea Consiliului Local Plescuta.

H.C.L. 43/31.08.2015 - Privind incheierea contractului de prestare a activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor locale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori a localitatii Plescuta, cu SC ASA Servicii Ecologice SRL.

H.C.L. 44/04.09.2015 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.

H.C.L. 45/04.09.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.08.2015.

H.C.L. 46/04.09.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 04.09.2015.

H.C.L. 47/04.09.2015 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 48/09.11.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 04.09.2015.

H.C.L. 49/09.11.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 09.11.2015.

H.C.L. 50/09.11.2015:/ ANEXA 1:/ ANEXA 2 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2016.

H.C.L. 51/09.11.2015:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire, percepere a taxelor speciale si alte taxe locale, precum si stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2016.

H.C.L. 52/09.11.2015:/ ANEXA 1 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 55/27.11.2015 - Privind stabilirea modului de exploatare si valorificare a materialului lemnos, din pasunea comunala impadurita, in proprietatea publica a Comuna Plescuta.

H.C.L. 56/27.11.2015:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea rectificarii sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 57/27.11.2015 - Privind stabilirea procentului de 1%, pentru constituirea fondului de accesibilizare a padurilor si pasunilor impadurite, proprietatea Comunei Plescuta, pentru anul 2016.

H.C.L. 58/27.11.2015 - Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2015-2016.

H.C.L. 59/27.11.2015 - Privind preluarea unitatilor de compostare individuala aflate in domeniul public al Judetului Arad din Administrarea Consiliului Judetean Arad, in administrarea Consiliului Local al Comunei Plescuta, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad, in scopul realizarii proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Arad,,.

H.C.L. 60/27.11.2015 - Privind rectificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 61/15.12.2015 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 27.11.2015.

H.C.L. 62/15.12.2015 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 15.12.2015.

H.C.L. 63/15.12.2015:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea programului cu obiectivele de investitii locale, pe anul 2016, finantate din fonduri publice locale.

H.C.L. 64/15.12.2015 - Privind aprobarea alocarii unei sume, in vederea organizarii ,,Pomul de Craciun 2015,, pentru copiii din invatamantul prescolar si scolar ai unitatilor de invatamant din Comuna Plescuta.

H.C.L. 65/15.12.2015:/ ANEXA 1 - Privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare pentru Comuna Plescuta, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor ,,Judetul Arad,,.

H.C.L. 66/15.12.2015:/ ANEXA 1 - Privind rectificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2015.

H.C.L. 69/29.12.2015:/ ANEXA 1 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.