DISPOZITIA 59/02.08.2021 Privind aprobarea Codului de conduita a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Plescuta .

DISPOZITIA 58/02.08.2021 Privind desemnarea consilierului de etica in cadrul Primariei Comunei Plescuta .

DISPOZITIA 57/02.08.2021 Privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuire produse de igiena din cadrul programului POAD 2018-2020, catre persoanele defavorizate din Comuna Plescuta .

DISPOZITIA 56/02.08.2021 Privind prelungirea delegarii exercitarii atributiilor functiei de referent superior ( casier ) a doamnei Urs Mihaiela privind incasarea taxelor si impozitelor locale pe o perioada de pana la 6 luni doamnei Patko Mirela Voichita .

DISPOZITIA 55/30.07.2021 Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.08.2021 .

DISPOZITIA 54/29.07.2021 Privind desemnarea persoanei responsabile cu atributii in domeniul aplicarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si aplicarii Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica .

DISPOZITIA 53/28.07.2021 Privind infiintarea popririi pe salariu a doamnei Dines Eva Liana personal contractual de executie .

DISPOZITIA 52/15.07.2021 Privind incetarea ajutorului social pentru domnul Serban Lucian .

DISPOZITIA 51/07.07.2021 Privind prelungirea contractului de munca individual al doamnei Suciu Loredana, ca asistent personal pentru copilul cu handicap grav Suciu Matei Lucian pe o perioada determinata de pana la data de 01.07.2023 .

DISPOZITIA 50/07.07.2020 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Martin Leontin Ion, prin transfer la cerere , avand fuctia publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 3, in cadrul compartimentului administratie publica, informare, cadastru si urbanism in aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta .

DISPOZITIA 49/24.06.2021 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Lupan Andrei Catalin Florinel .

DISPOZITIA  48/22.06.2021 Privind stabilirea unor masuri asociate angajarii raspunderii penale privind pe numita urs Mihaiela, functionar public de executie, in functia de referent casier, in aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta .

DISPOZITIA 47/18.06.2021 Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 24.06.2021 .

DISPOZITIA 46/08,06,2021 Privind constituirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie ,,REABILITARE GRADINITA PLESCUTA ".

DISPOZITIA 45/08.06.2021 Privind infiintarea popririi pe venitul realizat al domnului Farcas Gheorghe Mircea, in calitate de consilier .

DISPOZITIA 44/25.05.2021 Privind prelungirea acordarii indemnizatiei lunare numitului Jiva Ioan Luca, persoana cu handicap grav cu asistent personal .

DISPOZITIA 43/25.05.2020 Privind prelungirea contractului de munca al domnului Neamtu Ioan - sofer microbuz - in aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta .

DISPOZITIA 42/25.05.2020 Privind prelungirea raportului de serviciu al domnului Brinda Gheorghe Bujor - functionar public - referent asistenta sociala in aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta .

DISPOZITIA  41/25.05.2021 Privind mentinerea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Plescuta,in functia detinuta maxim trei ani peste varsta standard de pensionare .

DISPOZITIA 40/25.05.2021 Privind aprobarea regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului Comunei Plescuta .

DISPOZITIA 39/24.05.2021 Privind angajarea cu contract de munca individual a domnisoarei Dines Delia Stefania ,ca asistent peronal pentru persona cu handicap grav Adam Voichita Sabina pe o perioada determinata 31.05.2022 .

DISPOZITIA 38/24.05.2021 Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.05.2021 .

DISPOZITIA 37/18.05.2021 Privind constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor, in cadrul aparatului de specialitate al primarului, UAT Plescuta .

DISPOZITIA 36/18.05.2021 Privind componenta structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern / managerial in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Plescuta .

DISPOZITIA  35/17.05.2021 Privind prelungirea acordarii indemnizatiei lunare numitei Ancateu Lucretia Maricuta ,persoana cu handicap grav,cu asistent personal .

DISPOZITIA 34/17.05.2021 Privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei ,, Construire casa de vacanta S+P+M"conform C.F. nr.300457-Plescuta,cu proprietar Vrabie Catalin.

DISPOZITIA 33/06.05.2021 Privind prezentarea unor documente solicitate de catre Politia Economica Arad in dosar 142/P/2021 .

DISPOZITIA 32/06,05,2021 Privind delegarea exercitarii atributiilor functiei de referent superior (casier) pe perioada concediului medical al doamnei Urs Mihaiela privind incasarea taxelor si impozitelor locale .

DISPOZITIA 31/27.04.2021 Privind convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Plescuta Judetul Arad, in sedinta extraordinara .

DISPOZITIA 30/27.04.2021 Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Petaca Aurica .

DISPOZITIA 29/23.04.2021 Privind convocarea sedintei deindata a Consiliului Local Plescuta din data de 26.04.2021 .

DISPOZITIA 28/20.04.2021 Privind stabilirea unui control inopinant al caseriei de catre personalul cu atributii financiar contabile si o persoana imputernicita .

DISPOZITIA 27/19.04.2021 Privind delegarea exercitarii partiale a atributiilor functiei de referent superior (casier) pe perioada concediului medical al doamnei Urs Mihaiela privind incasarea taxelor si impozitelor locale.

DISPOZITIA 26/15.04.2021 Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 20.04.2021 .

DISPOZITIA 25/07.04.2021 Privind incetarea ajutorului social, al doamnei Bors Daniela .

DISPOZITIA 24/06.04.2021 Privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei, adoamnei Bors Daniela .

DISPOZITIA 23/29.03.2021 Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plsescuta din data de 02.04.2021.

DISPOZITIA 22/22.03.2021 Privind aprobarea planului de pregatire in domeniul Situatiilor de urgenta in anul 2021 .

DISPOZITIA 21/20.03.2021 Privind convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Plescuta,Judetul Arad in sedinta extraordinara .

DISPOZITIA 20/15.03.2021 - Privind delegarea domnului Martin Leontin Ion, pentru reprezentarea Comunei Plescuta la OCPI a Judetului Arad,in vederea ridicarii titlurilor de proprietate scrise pe baza de proces - verbal de predare-prrimire .

DISPOZITIA 19/15.032021 - Privind constituirea comisiei Comunei Plescuta in vederea pregatirii, organizarii, conducerii si efectuarii lucrarilor de recensamant al populatiei si locuintelor in anul 2021 .

DISPOZITIA 18/26.02.2021 - Privind prelungirea angajarii cu contract de munca individual al domnului Neagu Viorel, ca asistent personal ,pentru persona cu handicap grav-Hagea Ioan, pe o perioadadeterminata de pana la 28.02.2023.

DISPOZITIA 17/19.02.2021 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Stanis (Iovu) Izabela-Georgiana - Asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

DISPOZITIA 16/19.02.2021 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Danci Silviu - Asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

DISPOZITIA 15/19.02.2021 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Neagu Viorel - Asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

DISPOZITIA 14/19.02.2021 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Baica Marius-Valentin - Asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

DISPOZITIA 13/19.02.2021 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Serb Alina-Adriana - Asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

DISPOZITIA 12/19.02.2021 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Nan Maricica-Eugenia - Asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

DISPOZITIA 11/19.02.2021 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Nan Larisa-Madalina - Asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

DISPOZITIA 10/19.02.2021 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Hardut Otilia - Asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

DISPOZITIA 9/19.02.2021 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Suciu Loredana - Asistent personal pentru copil cu handicap grav.

DISPOZITIA 8/19.02.2021 - Privind convocarea ședinței ordinare a consiliului local Pleșcuța din data de 26.02.2021.

DISPOZITIA 7/26.01.2021 - Privind angajarea cu contract de munca individual a domnului Danci Silviu-Florin-Madalin. cu domiciliul in Comuna Pleșcuța. Str.Primariei. nr   Judetul Arad .ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Hardut Elisabeta.pe o perioada nederminata.Privind angajarea cu contract de munca individual a domnului Danci Silviu-Florin-Madalin. cu domiciliul in Comuna Pleșcuța. Str.Primariei. nr   Judetul Arad .ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Hardut Elisabeta.pe o perioada nederminata.

DISPOZITIA 6/26.01.2021 - Privind prelungirea contractului de munca individual a doamnei Suciu Loredana, cu domiciliul in localitatea Aciuta, Str. Carierei, nr.   Comuna Pleșcuța, Judetul Arad ,ca asistent personal ,pentru copilul cu handicap grav- Suciu Matei Lucian, pe o perioada derminata de pana la data de 17.06.2021.Privind prelungirea contractului de munca individual a doamnei Suciu Loredana, cu domiciliul in localitatea Aciuta, Str. Carierei, nr.   Comuna Pleșcuța, Judetul Arad ,ca asistent personal ,pentru copilul cu handicap grav- Suciu Matei Lucian, pe o perioada derminata de pana la data de 17.06.2021.

DISPOZITIA 5/22.01.2021 - Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 28.01.2021.

DISPOZITIA 4/19.01.2021 - Privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru numita Hardut Elisabeta persoana cu handicap ,,grav" cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr   Judetul Arad.incetarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru numita Hardut Elisabeta persoana cu handicap ,,grav" cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr   Judetul Arad.

DISPOZITIA 3/19.01.2021 - Privind desemnarea responsabilului de mediu.desemnarea responsabilului de mediu.

DISPOZITIA 2/10.01.2021 - Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru secretar generalcompartimentele -financiar-contabil, taxe si impozite ,autoritate tutelara si asistenta socialal-stare civila si registru agricol.Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru secretar generalcompartimentele -financiar-contabil, taxe si impozite ,autoritate tutelara si asistenta socialal-stare civila si registru agricol.

DISPOZITIA 1/04.01.2021 - Privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei,a comisiei de casare si receptie a materialelor pentru anul 2021.constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei,a comisiei de casare si receptie a materialelor pentru anul 2021.