DISPOZITIA 7/26.01.2021 - Privind angajarea cu contract de munca individual a domnului Danci Silviu-Florin-Madalin. cu domiciliul in Comuna Pleșcuța. Str.Primariei. nr   Judetul Arad .ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Hardut Elisabeta.pe o perioada nederminata.Privind angajarea cu contract de munca individual a domnului Danci Silviu-Florin-Madalin. cu domiciliul in Comuna Pleșcuța. Str.Primariei. nr   Judetul Arad .ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Hardut Elisabeta.pe o perioada nederminata.

DISPOZITIA 6/26.01.2021 - Privind prelungirea contractului de munca individual a doamnei Suciu Loredana, cu domiciliul in localitatea Aciuta, Str. Carierei, nr.   Comuna Pleșcuța, Judetul Arad ,ca asistent personal ,pentru copilul cu handicap grav- Suciu Matei Lucian, pe o perioada derminata de pana la data de 17.06.2021.Privind prelungirea contractului de munca individual a doamnei Suciu Loredana, cu domiciliul in localitatea Aciuta, Str. Carierei, nr.   Comuna Pleșcuța, Judetul Arad ,ca asistent personal ,pentru copilul cu handicap grav- Suciu Matei Lucian, pe o perioada derminata de pana la data de 17.06.2021.

DISPOZITIA 5/22.01.2021 - Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 28.01.2021.

DISPOZITIA 4/19.01.2021 - Privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru numita Hardut Elisabeta persoana cu handicap ,,grav" cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr   Judetul Arad.incetarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru numita Hardut Elisabeta persoana cu handicap ,,grav" cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr   Judetul Arad.

DISPOZITIA 3/19.01.2021 - Privind desemnarea responsabilului de mediu.desemnarea responsabilului de mediu.

DISPOZITIA 2/10.01.2021 - Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru secretar generalcompartimentele -financiar-contabil, taxe si impozite ,autoritate tutelara si asistenta socialal-stare civila si registru agricol.Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru secretar generalcompartimentele -financiar-contabil, taxe si impozite ,autoritate tutelara si asistenta socialal-stare civila si registru agricol.

DISPOZITIA 1/04.01.2021 - Privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei,a comisiei de casare si receptie a materialelor pentru anul 2021.constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei,a comisiei de casare si receptie a materialelor pentru anul 2021.