DISPOZITIA 89/30.12.2020 - Privind angajarea cu contract de muncă individual a doamnei Șerb Alina-Adriana, cu domiciliul în Comuna Pleșcuța, Str. Valea Lungă, Nr.   , Județul Arad, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, Serb Traian, pe o perioadă determinată de până la data de 31.12.2021.

DISPOZITIA 88/21.12.2020 - Privind stabilirea indemnizației viceprimarului Comunei Pleșcuța.

DISPOZITIA 87/21.12.2020 -

DISPOZITIA 86/21.12.2020 - Privind rectificarea bugetului local pe trim.IV al anului 2020.

DISPOZITIA 85/18.12.2020 - Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 23.12.2020.

DISPOZITIA 84/16.12.2020 - Privind acordarea ajutorului social domnului Tautu Dumitru.

DISPOZITIA 83/15.12.2020 - Privind rectificarea bugetului local pe trim.IV al anului 2020.

DISPOZITIA 82/15.12.2020 - Privind numirea echipei de implementare a proiectului: ,,Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială Pleșcuța, Județul Arad.

DISPOZITIA 81/04.12.2020 - Privind desemnarea reprezentantului primarului in consiliul de administratie al scolii gimnaziale Plescuta.

DISPOZITIA 80/04.12.2020 - Privind înfințarea popririi pe salariu doamnei Dines Eva-Liana - personal contractual de executie.

DISPOZITIA 79/02.12.2020 - Privind desemnarea personalului din aparatul tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare din Comuna Plescuta.

DISPOZITIA 78/02.12.2020 - Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi beneficiarilor de ajutor social.

DISPOZITIA 77/19.11.2020 - Privind delegarea exercitarii unor atributii catre Viceprimarul Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 76/19.11.2020 - Privind incetarea contractului de munca a asistentului personal Blidar Calin Marinel.

DISPOZITIA 75/19.11.2020 - Privind convocarea Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta al Comunei Plescuta,Judetul Arad ,in sedinta de indata.

DISPOZITIA 74/10.11.2020 - Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 19.11.2020.

DISPOZITIA 73/10.11.2020 - Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 13.11.2020

DISPOZITIA 72/30.10.2020 - Privind angajarea cu contract de munca individual a doamnisoarei Nan Larisa Madalina, cu domiciliul in localitatea Talagiu, str. Arinului, nr. , Com. Plescuta, Jud. Arad, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Nan Viorel, pe perioada determinata de 12 luni

DISPOZITIA 71/30.10.2020 - Privind acordarea unei indemnizatii lunare numitului Martis Horia, cu domiciliul in Comuna Plescuta, localitatea Dumbrava, nr. , jud. Arad, persoana cu handicap grav, cu asistent personal, in baza Legii 488/2006, republicata.

DISPOZITIA 70/30.09.2020 - Privind desemnarea persoanei care va exercita Controlului Financiar Preventiv propriu în cadrul Primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 69/30.09.2020 - Privind angajarea cu contract de munca individual a domnului Baica Marius Valentin, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Baica Vasile Ioan, pe perioada determinata 30.09.2022.

DISPOZITIA 68/22.09.2020 - Privind aprobarea modalitàtilor de identificare si verificare a destinatarilor finali/eligibili in cadrul SNSED de pe teritoriul Comunei Plescuta, judetul Arad, in conformitate cu prevederile OUG NR. 133/2020.

DISPOZITIA 67/22.09.2020 - Privind delegare a domnului Martin Leontin lon,pentru reprezentarea Primarului Comunei Plescuta, la Directia de Sanatate Publica a Judetului Arad, in vederea ridicarii mastilor de protectie,pe baza de proces-verbal de predare-primire.

DISPOZITIA 66/22.09.2020 - Privind delegarea domnului Martin Leontin lon.pentru reprezentarea Primarului la nspectoratul General pentru Imigrari-Serviciul Pentru Imigrari Arad,.in vederea eliberarii copiilor dupa listele electorale complementare.

DISPOZITIA 65/18.09.2020 - Privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local Plescuta din data de 26.11.2019.

DISPOZITIA 64/17.09.2020 - Privind numirea comisiei de receptie partiala a obiectivului de investitie,ADUCTIUNE APA IN COMUNA PLESCUTA,

DISPOZITIA 63/02.09.2020 - Privind rectificarea bugetului local pe trim. IV al anului 2020.

DISPOZITIA 62/29.08.2020 - Privind acordarea indemnizației lunare numitei Nicoară Eva, cu domiciliul în Comuna Pleșcuța, nr. 117, Județul Arad persoană cu handicap grav, cu asistent personal, în baza Legii 488/2006, republicată.

DISPOZITIA 61/28.08.2020 - Privind convocarea Comitetului Local Pentru Situații de Urgență al Comunei Pleșcuța, Județul Arad, în ședință de îndată.

DISPOZITIA 60/26.08.2020 - Privind convocarea sedinței ordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 28.08.2020.

DISPOZITIA 59/18.08.2020 - Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

DISPOZITIA 58/14.08.2020 - Privind convocarea comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile.

DISPOZITIA 57/07.08.2020 - Privind numirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiție, REPARAȚII CURENTE ARHIVA PRIMĂRIA COMUNEI PLEȘCUȚA.

DISPOZITIA 56/06.08.2020 - Privind propunerea personalului tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție 51-Pleșcuța.

DISPOZITIA 55/29.07.2020 - Privind angajarea cu contract de munca individual a domnului Blidar Calin Marinel, ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav - Blidar Simon. pe perioada determinata 31.07.2021.

DISPOZITIA 54/27.07.2020 - Privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 29.07.2020.

DISPOZITIA 53/20.07.2020 - Privind acordarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA 52/07.07.2020 - Privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 10.07.2020.

DISPOZITIA 51/01.07.2020 - Privind angajarea cu contract de munca individual a doamnei lovu Izabela Georgiana,ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav-Tomsa Florentina pe perioada neterminata.

DISPOZITIA 50/26.06.2020 - Privind constituirea comisiei comunei Pleșcuța în vederea pregătirii organizări,conduceri! si efectuări lucrărilor de recensământ al populației și locuințelor în anul 2021.

DISPOZITIA 49/28.02.2020 - Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.06.2020convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.06.2020

DISPOZITIA 48/28.02.2020 - Privind convocarea Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta al Comunei Plescuta,Judetul Arad ,in sedinta de indataconvocarea Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta al Comunei Plescuta,Judetul Arad ,in sedinta de indata

DISPOZITIA 47/28.02.2020 - Privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuire produse de igiena din cadrul programului POAD-2019-2021,catre persoanele defavorizate din Comuna Pleșcuța.stabilirea listei suplimentare pentru distribuire produse de igiena din cadrul programului POAD-2019-2021,catre persoanele defavorizate din Comuna Pleșcuța.

DISPOZITIA 46/28.02.2020 - Privind constituirea unei comisii pentru intocmirea unui protocol de predare-primire pentru imobilui cu destinatie de oficiul postal Plescuta,cu nr.administrativ 135, existent în blocul aflat in patrimoniul public al Consiliului Local Plescuta.constituirea unei comisii pentru intocmirea unui protocol de predare-primire pentru imobilui cu destinatie de oficiul postal Plescuta,cu nr.administrativ 135, existent în blocul aflat in patrimoniul public al Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA 45/28.02.2020 - Privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuire produse de igiena din cadrul programului POAD-2018-2020,catre persoanele defavorizate din Comuna Pleșcuța.stabilirea listei suplimentare pentru distribuire produse de igiena din cadrul programului POAD-2018-2020,catre persoanele defavorizate din Comuna Pleșcuța.

DISPOZITIA 44/28.02.2020 - Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 27.05.2020.convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 27.05.2020.

DISPOZITIA 43/28.02.2020 - Privind delegarea atributiilor Primarului pe durata concediului medical catre Viceprimarul Comunei Plescutadelegarea atributiilor Primarului pe durata concediului medical catre Viceprimarul Comunei Plescuta

DISPOZITIA 42/28.02.2020 - Privind convocarea comisiei pentru constatarea pagubelor,evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile.convocarea comisiei pentru constatarea pagubelor,evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile.

DISPOZITIA 41/28.02.2020 - Privind incetarea contractului individual de munca pentru numitul Baica Marius Valentin ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav - Braica Vasile Ioanincetarea contractului individual de munca pentru numitul Baica Marius Valentin ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav - Braica Vasile Ioan

DISPOZITIA 40/28.02.2020 - Privind convocarea comisiei pentru constatarea pagubelor,evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile.convocarea comisiei pentru constatarea pagubelor,evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile.

DISPOZITIA 39/28.02.2020 - Privind convocarea sedintei extraordinae a Consiliului Local Plescuta din data de 28.04.2020.convocarea sedintei extraordinae a Consiliului Local Plescuta din data de 28.04.2020.

DISPOZITIA 38/28.02.2020 - Privind angajarea cu contract de munca individual a domnului Neagu Viorel ,ca asistent personal ,pentru persoana cuhandicap grav-Hagea loan,pe perioada determinata 31.03.2021angajarea cu contract de munca individual a domnului Neagu Viorel ,ca asistent personal ,pentru persoana cuhandicap grav-Hagea loan,pe perioada determinata 31.03.2021

DISPOZITIA 37/28.02.2020 - Privind constituirea comisiei de preselecție si licitate deschisa cu strigare pentru vânzare masa lemnoasa pe piciorconstituirea comisiei de preselecție si licitate deschisa cu strigare pentru vânzare masa lemnoasa pe picior

DISPOZITIA 36/28.02.2020 - Privind delegarea domnului Martin Leontin lon pentru reprezentarea Primarului la Institutia Prefectului Judetului Arad pentru intalnire privind masuri impotriva COVID-19.delegarea domnului Martin Leontin lon pentru reprezentarea Primarului la Institutia Prefectului Judetului Arad pentru intalnire privind masuri impotriva COVID-19.

DISPOZITIA 35/28.02.2020 - Privind constituirea comisiei comunale Plescuta pentru realizarea lucrărilor de pregătire organizare si efectuare a recensământului general agricol din ROMANIA runda 2020constituirea comisiei comunale Plescuta pentru realizarea lucrărilor de pregătire organizare si efectuare a recensământului general agricol din ROMANIA runda 2020

DISPOZITIA 34/28.02.2020 - Privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru numitul Caba Ioan, persoana cu handicap grav cu ultimul domiciliu in Talagiu, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA 33/28.02.2020 - Privind alocarea plajei de numere pentru registratura generala si serviciul de stare civila

DISPOZITIA 32/28.02.2020 - Privind reincadrarea doamnei Patko Mirela Voichita, in functia publica de executie de Consilier achizitii publice, in aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta si stabilirea salariului lunar.

DISPOZITIA 31/28.02.2020 - Privind reincadrarea doamnei Blidar Liliana in functia publica de conducere de secretar general al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Plescuta, Judetul Arad si stabilirea salariului lunar.

DISPOZITIA 30/28.02.2020 - Privindstabilirea salariului lunar al doamnei Suciu Loredana - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 29/28.02.2020 - Privindstabilirea salariului lunar al doamnei Nan Maricica Eugenia - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 28/28.02.2020 - Privindstabilirea salariului lunar al domnului Iuga Macavei - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 27/28.02.2020 - Privindstabilirea salariului lunar al domnului Baica Marius Valentin - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 26/28.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Hardut Viorica - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 25/28.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Hardut Otilia - Asistent personal al persoanei cu handicap grav.

DISPOZITIA 24/28.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Pascu Constantin - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 23/28.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Neamtu Ioan - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 22/28.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Herbei Mircea Cornel Alexandru - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 21/28.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana - Personal contractual de executie.

DISPOZITIA 20/28.02.2020 - Privind stabilirea indemnizatiei Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 19/28.02.2020 - Privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA 18/28.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Martin Leontin Ioan - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 17/28.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Nan Eugen Ioan - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 16/28.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Brinda Gheorghe Bujor - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 15/28.02.2020 - Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 03.03.2020.

DISPOZITIA 14/26.02.2020 - Privind revocarea Dispozitiei nr. 2/17.01.2020 si restabilirea dreptului de acordare a alocatiei.

DISPOZITIA 13/25.02.2020 - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru domnul Caba Florin Radu.

DISPOZITIA 12/25.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Urs Mihaiela - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 11/25.02.2020 - Privind stabilirea salariului lunar al doamnei Giurgelea Marioara Cornelia - Functionar public de executie.

DISPOZITIA 10/21.02.2020 - Privind delegarea doamnei Blidar Liliana, pentru a reprezenta Primarul Comunei Plescuta si Comisia Locala Plescuta pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, in cauza din dosarul nr. 1120/238/2019.

DISPOZITIA 9/20.02.2020 - Privind desemnarea reprezentantilor autoritatilor locale Plescuta in Comisiile de concurs si contestatii, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor intretinere cu 1/2 norma, existent in organigrama Scolii Gimnaziale Plescuta.

DISPOZITIA 8/17.02.2020 - Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 20.02.2020.

DISPOZITIA 7/03.02.2020 - Privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei, a comisiei de casare si receptie a materialelor pentru anul 2020.

DISPOZITIA 6/03.02.2020 - Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 10.02.2020.

DISPOZITIA 5/03.02.2020 - Privind instituirea serviciului de permanenta la sediul Primariei Comunei Plescuta pentru data de 03.02.2020.

DISPOZITIA 4/17.01.2020 - Privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru numita Bita Lucretia persoana cu handicap grav cu ultimul domiciliu in Comuna Plescuta, nr. ..., Jud. Arad.

DISPOZITIA 3/17.01.2020 - Privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social familiei d-lui Padurean Dorian Sorin.

DISPOZITIA 2/17.01.2020 - Privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru domnul Padurean Dorian Sorin.

DISPOZITIA 1/13.01.2020 - Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 16.01.2020.