H.C.L. 35/28.04.2020 - Privind aprobarea accesarii Masurii 15.1, pentru servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, pentru suprafata de 408 ha, teren forestier aflat in proprietatea privata a Comunei Plescuta.

H.C.L. 34/28.04.2020 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020.

H.C.L. 33/28.04.2020 - Privind avizarea strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare si a documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiuni activitatii de colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, din judetul Arad si operarea Complexului de tratare Ineu-Mocrea, proiect gestionat de ADISIGD Arad, LOT 1-ZONA 3, LOT2-ZONA4.

H.C.L. 32/28.04.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 28.04.2020.

H.C.L. 31/28.04.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta, din data de 03.03.2020.

H.C.L. 30/28.04.2020 - Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni.

H.C.L. 29/03.03.2020 - Privind aprobarea modului in care se vor intocmii registrele agricole la nivelul Comunei Plescuta.

H.C.L. 28/03.03.2020 - Privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 27/03.03.2020 - Privinacordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad in vederea aprobarii modificarii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020.

H.C.L. 26/03.03.2020 - Privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatiilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

H.C.L. 25/03.03.2020 - Privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatiilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

H.C.L. 24/03.03.2020 - Privind aprobarea Planului de masuri pentru inbunatatirea activitatii de buna gospodarire, infrumusetare si de mediu a Comunei Plescuta, Judetul Arad.

H.C.L. 23/03.03.2020 - Privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru vazarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta, precum si stabilirea tipului de licitatie.

H.C.L. 22/03.03.2020 - Privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2019 si Graficul de activitati propuse pentru anul 2020, ale Bibliotecii Comunale Plescuta.

H.C.L. 21/03.03.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 03.03.2020.

H.C.L. 20/03.03.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local plescuta din data de 20.02.2020.

H.C.L. 19/20.02.2020 - Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat.

H.C.L. 18/20.02.2020 - Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Plescuta pe anul 2020.

H.C.L. 17/20.02.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 10.02.2020.

H.C.L. 16/20.02.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 20.02.2020.

H.C.L. 15/10.02.2020 - Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei.

H.C.L. 14/10.02.2020 - Privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2019.

H.C.L. 13/10.02.2020 Privind aprobarea salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, din Primaria Comunei Plescuta.

H.C.L. 12/10.02.2020 - Privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv revizuit, Actul Aditional la Statut si Statutul revizuit al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 11/10.02.2020 - Privind aprobarea Programului anual al achizitilor publice pentru anul 2020.

H.C.L. 10/10.02.2020 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Plescuta.

H.C.L. 9/10.02.2020 - Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2020-2021, in Comuna Plescuta.

H.C.L. 8/10.02.2020 - Privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare pentru activitatile de colectare si transport al serviciului public de salubritate al Asociatiei de Dezvoltare Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 7/10.02.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 16.01.2020.

H.C,L, 6/10.02.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 10.02.2020.

H.C.L. 5/16.01.2020 - Privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

H.C.L. 4/16.01.2020 - Privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad in vederea aprobarii modificarii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019.

H.C.L. 3/16.01.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 16.01.2020.

H.C.L. 2/16.01.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 24.12.2019.

H.C.L. 1/16.01.2020 - Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni.