• HCL 63/18.12.2014 - Privind aprobarea modificarii sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2014.
 • HCL 62/18.12.2014 - Privind ordinea de zi a sedintei de indata, din data de 18.12.2014.
 • HCL 61/18.12.2014 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 28.11.2014.
 • HCL 60/28.11.2014 - Privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social si a metodologiei de acordare a unor ajutoare persoanelor si famililor, in vederea depasirii unor situatii de dificultate care pot duce la marginalizare si excluziune sociala.
 • HCL 59/28.11.2014 - Privind stabilirea unor taxe locale pe anul fiscal 2015,
 • HCL 58/28.11.2014 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
 • HCL 57/28.11.2014 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 28.11.2014.
 • HCL 56/28.11.2014 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Plescuta din data de 31.10.2014.
 • HCL 55/28.11.2014 - Privind alegerea unui presedinte de sedinta.
 • HCL 54/31.10.2014 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2014.
 • HCL 53/31.10.2014
 • HCL 52/31.10.2014 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.10.2014.
 • HCL 51/31.10.2014 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 30.09.2014.
 • HCL 50/30.09.2014 - Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2014-2015.
 • HCL 49/30.09.2014 - Privindaderarea Comunei Plescuta la Asociatia Piatra Corbului Crisul Alb.
 • HCL 48/30.09.2014
 • HCL 47/30.09.2014 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Plescuta, pe anul 2014.
 • HCL 46/30.09.2014 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Plescuta din data de 23.07.2014.
 • HCL 45/30.09.2014 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30.09.2014.
 • HCL 44/23.07.2014 - Privind infintarea unui post de consilier personal al Primarului Comunei Plescuta, Judetul Arad, prin modificarea statului de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului.
 • HCL 43/23.07.2014 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 23.07.2014.
 • HCL 42/23.07.2014 - Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta.
 • HCL 41/23.07.2014 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Pleșcuța din data de 26.05.2014.
 • HCL 40/26.05.2014 - Privind revocarea Hotărârii nr. 28/28.03.2014, pentru reglementarea angajării a asistenților personali în baza Legii 448/2006, în anul 2014.
 • HCL 39/26.05.2014 - Privind aprobarea modificării suprafeței de teren, din Hotărârea nr. 34/30.04.2014, ce reprezintă pășunea Comunei Pleșcuța, pentru care urmează a se depune documentația privind acordarea de sprijin în conformitate cu OUG nr. 125/2006, pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007.
 • HCL 38/26.05.2014 - Privind aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare din data de 30.04.2014.
 • HCL 37/26.05.2014 - Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 26.05.2014, a Consiliului Local Pleșcuța.
 • HCL 36/30.04.2014 - Privind aprobarea documentației de dejmembrare a unui imobil teren cu construcții, înscris în CF vechi 848, cu nr. top 85-Pleșcuța și cu nr. cadastral nou 300108, în suprafață de 3884 mp, situat în intravilanul localității Pleșcuța și radierea dreptului de superficie din această carte funciară, aflat în favoarea Consiliului Local Pleșcuța, asupra părții părți din imobilul de sub A1, prin consolidare, în urma devenirii ca proprietar asupra imobilului teren în suprafață de 1684 mp și construcție magazin de catre Federalcoop Arad.
 • HCL 35/30.04.2014 - Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta munca neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată.
 • HCL 34/30.04.2014 - Privind aprobarea suprafetei de teren ce reprezinta pasunea Comunei Pleșcuța, pentru care urmează a se depune documentația privind acordarea de sprijin in cinformitate cu OUG nr. 125/2006, pentru aprobarea schemelor de plăți directe și pălăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007.
 • HCL 33/30.04.2014 - Privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card - legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap.
 • HCL 32/30.04.2014 - Privind aprobarea contului de execuție bugetară al bugetului local al comunei Pleșcuța pentru anul 2014, trim. I.
 • HCL 31/30.04.2014 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Pleșcuța pe anul 2014.
 • HCL 30/30.04.2014 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.03.2014 a Consiliului Local Pleșcuța.
 • HCL 29/30.04.2014 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 30.04.2014.
 • HCL 28/28.03.2014 - Privind reglementarea angajarii a asistentilor personali in baza Legii 488/2006 in anul 2014.
 • HCL 27/28.03.2014 - Privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Pleșcuța, pe anul 2014, la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor, Judetul Arad.
 • HCL 26/28.03.2014 - Privind revocarea partiala a Hotarârii nr. 6/22.01.2014, privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, pe drumurile publice din Comuna Pleșcuța, administrate de Consiliul local Pleșcuța.
 • HCL 25 - Privind revocarea hotărârii Consiliului Local Pleșcuța nr. 52/30.10.2013 privind propunerea spre aprobare a Studiului de oportunitate și concesiunea prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 2000 mp, teren și construcție a clădirii fostei școli Aciuța cu clasele I-IV, din localitatea Aciuța, nr. 125, Comuna Pleșcuța, Județul Arad.
 • HCL 24 - Privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 28.02.2014.
 • HCL 23 - Privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 28.03.2014.
 • HCL 22 - Privind alegerea unui președinte de ședință.
 • HCL 21 - Privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafețe cu destinație locuință.
 • HCL 20 - Privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrtări de interes local, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
 • HCL 19 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA GURA VĂII, COMUNA PLEȘCUȚA.
 • HCL 18 - Privind stabilirea programului de măsuri, a obligațiilor și responsabilităților privind gospodarirea, întreținerea și curățenia Comunei Pleșcuța.
 • HCL 17 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Pleșcuța pe anul 2014.
 • HCL 16 - Privind aprobarea procesului verbal a sedinței ordinare din data de 31.01.2014.
 • HCL 15 - Privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 28.02.2014, a Consiliului Local Pleșcuța.
 • HCL 14 - Privind aprobarea bugetului local al comunei pleșcuța, pe anul 2014.
 • HCL 13 - Privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 31.01.2014, a Consiliului Local Pleșcuța.
 • HCL 12 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.01.2014 a Consiliului Local Pleșcuța.
 • HCL 11 - Privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Pleșcuța.
 • HCL 10 - Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Comunei Pleșcuța pe anul 2014.
 • HCL 9 - Privind aprobarea listei cu obiectivele de investiții locale, păe anul 2014, finanțate din fonduri publice locale.
 • HCL 8 - Privind stabilirea unor taxe locale pe anul fiscal 2014.
 • HCL 7 - Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014.
 • HCL 6 - Privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, pe drumurile publice din Comuna Pleșcuța, administrate de Consiliul Local Pleșcuța.
 • HCL 5 - Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2014-2015 în comuna Pleșcuța.
 • HCL 4 - Privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației bazei materiale a Școlii cu clasele I-IV Aciuța.
 • HCL 3 - Privind revocarea Hotărârii 47/17.09.2013, a Consiliului Local Pleșcuța, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului teren+construcție a fosteii Școli Aciuța cu clasele I-IV.
 • HCL 2 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.01.2014 a Consiliului Local Pleșcuța.
 • HCL 1 - Privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 22.01.2014.