DISPOZITIA NR. 94/29.12.2016 - Privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, la nivelul Comune Plescuta.

DISPOZITIA NR. 93/29.12.2016 - Privind majorarea salariului domnului Branda Gheorghe-Bujor, functionar public, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 92/29.12.2016 - Privind modificarea Dispozitiei Primarului Comunei Plescuta nr. 67/07.10.2016, privind dessemnarea persoanelor care sunt responsabile cu utilizarea si administrarea Registrului Electoral National.

DISPOZITIA NR. 91/29.12.2016 - Privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei, domnului Hagea Florentina Felicia.

DISPOZITIA NR. 90/28.12.2016 - Privind desemnarea unei persoane di partea Primarului Comunei Plescuta in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2016-2017.

DISPOZITIA NR. 89/19.12.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta, Primarul Comunei Plescuta, Ec. Groza Viorel Marius.

DISPOZITIA NR. 88/14.12.2016 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin-Ion, consilier al Primarului Comunei Plescuta, cu drept de semnatura pentru depunerea solicitarii de decontare a lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Asfaltare DC 51 Varfurile-Plescuta Km 0+000-10+000, L=10 km, comuna Plescuta".

DISPOZITIA NR. 87/14.12.2016 - Privind compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat in anul 2016, fiind incetat raportul juridic de munca, pentru domnul Gomoi Aurel.

DISPOZITIA NR. 86/07.12.2016 - Privind rectificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016.

DISPOZITIA NR. 85/06.12.2016 - Privind acordarea ajutorului social doamnei Vlad Mihaiela Valentina.

DISPOZITIA NR. 84/06.12.2016 - Privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei.

DISPOZITIA NR. 83/28.11.2016 - Privind incetarea contractului individual de munca pentru numitul Gomoi Aurel, asistent personal al persoanei su handicap.

DISPOZITIA NR. 82/16.11.2016 - Privind satabilirea atributiilor viceprimarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 81/16.11.2016 - Privind incetarea alocatiei monoparentale d-nei Stretea Loredana Corina.

DISPOZITIA NR. 80/16.11.2016 - Privind incetarea ajutorului social doamnei Stretea Loredana Corina.

DISPOZITIA NR. 79/16.11.2016 - Privind incetarea ajutorului social d-nului Suciu Cosmin Daniel.

DISPOZITIA NR. 78/16.11.2016 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei d-nului Suciu Cosmin Daniel.

DISPOZITIA NR. 77/03.11.2016 - Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii scrutinului in data de 11 decembrie 2016, in vederea alegerii Senatului si Camerei Deputatiilor.

DISPOZITIA NR. 76/03.11.2016 - Privind numirea unui curator special, pentru minora Danciu Luiza Paula nascuta la data de 27.02.2003 in localitatea Gurahont, judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 75/27.10.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 74/21.10.2016 - Privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ, cu atributii privind identificarea si solutionarea, problemelor sociale care privesc copii, la nivelul Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 73/19.10.2016 - Privind modificarea Dispozitiei Primarului Comunei Plescuta nr. 82/11.09.2015, privind majorarea salariului doamnei Dines Eva Liana, personal contractual-bibleotecar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 72/10.10.2016 - Privind majorarea salariului doamnei Blidar Liliana, secretar Comuna Plescuta.

DISPOZITIA NR. 71/10.10.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Pasarila Iosana, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 126, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 70/10.10.2016 - Privind rectificarea actului de nastere nr. 2 din 18 ianuarie 1950, privind pe Serb Ileana.

DISPOZITIA NR. 69/12.10.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Gomoi Viorica, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 57, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 68/07.10.2016 - Privind revocarea Dispozitiei Primarului Comunei Plescuta nr. 85 din 25.09.2015 si modificarea Dispozitiei nr. 65/22.09.2016, privind salariul domnului Branda Gheorghe-Bujor. 

DISPOZITIA NR. 67/07.10.2016 - Privind modificarea Dispozitiei Primarului Comunei Plescuta nr. 73/21.08.2015, privind desemnarea persoanelor care sunt responsabile cu utilizarea si administrarea Registrului Electoral National.

DISPOZITIA NR. 66/22.09.2016 - Privind majorarea salariului doamnei Patko Mirela Voichita si Blidar Liliana cu 25%, functionari publici in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 65/22.09.2016 - Pentru aprobarea regulamentului privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare si deosebite de munca si aprobarea sporului pentru conditii vatamatoare si deosebite de munca, de 15%-30% din salariul de baza, functionarilor publici cat si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 64/22.09.2016 - Privind constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale pentru acordare ajutor social, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei.

DISPOZITIA NR. 63/22.09.2016 - Privind repunerea in plata a dosarului de ajutor social doamnei Stretea Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR. 62/22.09.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 61/15.09.2016 - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu strigare pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din productia anului 2016.

DISPOZITIA NR. 60/30.08.2016 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Suciu Cosmin Daniel.

DISPOZITIA NR. 59/30.08.2016 - Privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei, domnului Suciu Cosmin Daniel.

DISPOZITIA NR. 58/30.08.2016 - Privind suspendarea prestatiei ajutorului social doamnei S

DISPOZITIA NR. 57/30.08.2016 - Privind suspendarea dreptului la alocatie monoparentala titularei Stretea Loredana Corina.

DISPOZITIA NR. 56/30.08.2016 - Privind suspendarea dosarului de ajutor social doamnei Stretea Nicoleta Lacrimioara.

DISPOZITIA NR. 55/30.08.2016 - Privind incetarea alocatiei monoparentale d-nei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 54/30.08.2016 - Privind incetarea ajutorului social doamnei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 54/30.08.2016 - Privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Lingurar Maria.

DISPOZITIA NR. 52/30.08.2016 - Privind incetarea ajutorului social domnului Motica Ioan.

DISPOZITIA NR. 51/30.08.2016 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2016.

DISPOZITIA NR. 50/23.08.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 49/02.08.2016 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2016.

DISPOZITIA NR. 48/22.07.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 47/14.07.2016 - Privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor contractate pentru strazi si drum comunal DC51, din cadrul primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 46/11.07.2016 - Privind reluarea prestatiei ajutorului social domnului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR. 45/28.06.2016 - Privind acordarea indemnizatiei lunare domnului Ancas Ivantie, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. 176, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 44/23.06.2016 - Privind reincadrarea pe postul de consilier personal al Primarului Comunei Plescuta, cu contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu data de 22.06.2016, pe toata perioada mandatului de primar(iulie 2020), a domnului Martin Leontin-Ion.

DISPOZITIA NR. 43/08.06.2016 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin Ion, consilier al Primarului Comunei Plescuta, cu drept de semnatura pentru depunerea si ridicarea documentelor catre si de la OCPI Arad.

DISPOZITIA NR. 42/08.06.2016 - Privind modificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016, intre trimestre.

DISPOZITIA NR. 41/06.06.2016 - Privind incetarea suspendarii raportului de serviciu a functionarului public Nan Eugen Ioan, in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, avand functia de referent-sef serviciu situatii de urgenta.

DISPOZITIA NR. 40/30.05.2016 - Privind suspendarea dreptului la alocatie monoparentala titularei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 39/30.05.2016 - Privind stabilirea salariului de baza minim brut pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 38/30.05.2016 - Privind suspendarea ajutorului social doamnei Lingurar Ancuta Margareta.

DISPOZITIA NR. 37/30.05.2016 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Mircsov Marcel Ioan.

DISPOZITIA NR. 36/26.05.2016 - Privind incetarea ajutorului social domnului Serban Nicu.

DISPOZITIA NR. 35/26.05.2016 - Privind suspendarea ajutorului social domnului Motica Ioan.

DISPOZITIA NR. 34/17.05.2016 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Barbu Floare, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 38, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 33/17.05.2016 - Privind neacordarea ajutorului social familiei, cuantumul si modalitatile de plata pentru doamna Stoian Teodora Laura.

DISPOZITIA NR. 32/10.05.2016 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Mogos Viorica, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. 47, Comuna Plescuta, Judetul Arad.

DISPOZITIA NR. 31/12.05.2016 - Privind modificarea personalului tehnic auxiliar de pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 51 Plescuta, care participa la operatiuni in vederea organizarii alegerilor locale din anul 2016, deasemnat prin Dispozitia Primarului Comunei Plescuta nr. 29.

DISPOZITIA NR. 30/10.05.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 29/27.04.2016 - Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 51 Plescuta, care participa la operatiuni in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor locale din anul 2016.

DISPOZITIA NR. 28/27.04.2016 - Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii alegerilor locale din data de 05 mai 2016.

DISPOZITIA NR. 27/26.04.2016 - Privind imputernicirea doamnei Urs Mihaiela, cu drpt de semnatura in vederea eliberarii Cardului de Companie pentru, Microbuz M2, cu nr. inmatriculare AR-09-PHV, de la A.R.R. Arad.

DISPOZITIA NR. 26/26.04.2016 - Privind imputernicirea doamnei Urs Mihaiela, cu drpt de semnatura in vederea ridicarii talonului pentru Microbuz M2, cu nr. inmatriculare AR-09-PHV, de la Politia Rutiera Arad.

DISPOZITIA NR. 25/26.04.2016 - Privind incetarea raportului de serviciu la initiativa functionarului public Nan Eugen Ioan, in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, sef serviciu situatii de urgenta.

DISPOZITIA NR. 24/20.04.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Crainic Lucia Monica, cu domiciliul in localitatea Aciuta, nr. 65, Comuna Plescuta, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 23/20.04.2016 - Privind majorarea salariala in procent de 25% a asistentilor personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap grav din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 22/15.04.2016 - Privind incetarea alocatia de sustinerea familiei doamnei Vlonga Valentina-Iuliana.

DISPOZITIA NR. 21/15.04.2016 - Privind incetarea ajutorului social doamnei Vlonga Valentina-Iuliana.

DISPOZITIA NR. 21/11.04.2016 - Privind incadrarea pe perioada nedeterminata, in regim contractual, a domnului Pascu Constantin, pe post de cosar, in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 20/30.03.2016 - Privind imputernicirea doamnei Dines Eva-Liana, cu drept de semnatura a documentelor eliberate conform registrului agricol, pentru beneficiarii de subventii APIA.

DISPOZITIA NR. 19/24.03.2016 - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin-Ion, consilier primar, cu drept de semnatura a documentelor eliberate conform registrului agricol, pentru beneficiarii de subventii APIA si stabilire blocuri fizice.

DISPOZITIA NR. 18/11.03.2016 - Privind constituirea comisiilor pentru concursul de ocuparea postului contractual de executie, vacant, de cosar, in cadrul Compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 17/11.03.2016 - Privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale. principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie, a Planului sectorial de actiune pentru implementarea, la nivelul Primariei Plescuta, a Strategiei nationale anticoruptie, precum si pentru aprobarea Inventaruluimasurilor preventive anticoruptie sia indicatorilor de evaluare.

DISPOZITIA NR. 16/08.03.2016 - Privind incetarea de drept a contractului individual de munca al domnului Oprea Doru, angajat ca si personal contractual, la Primaria Comunei Plescuta, in meseria de cosar.

DISPOZITIA NR. 15/03.03.2016 - Privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu si desemnarea doamnei Giurgelea Marioara Cornelia, pentru a exercita controlul financiar preventiv propriu.

DISPOZITIA NR. 14/03.03.2016 - Privind stabilirea responsabilitatii persoanei pentru urmarirea modului de gospodarire si respectarea legalitatii in domeniul protectiei mediului.

DISPOZITIA NR. 13/29.02.2016 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Hoaia Maria, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. 108, Jud. Arad.

DISPOZITIA NR. 12/29.02.2016 - Privind modificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2016, intre trimestre.

DISPOZITIA NR. 11/25.02.2016 - Privind stabilirea duratei muncii de 4 ore, repartizarea programului de lucru si atributii in fisa postului, privind pe Branda Gheorghe-Bujor - functionar public de executie -referent - compartiment autoritate tutelara si protectie sociala.

DISPOZITIA NR. 11/25.02.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 10/18.02.2016 - Privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei d-nei Serban Cristina Calina.

DISPOZITIA NR. 9/17.02.2016 - Privind modificarea numarului de membrii din dosarul de ajutor social al doamnei Lingurar Maria.

DISPOZITIA NR. 8/16.02.2016 - Privind incetarea ajutorului social domnului Budea Vasile.

DISPOZITIA NR. 7/08.02.2016 - Privind acordarea ajutorului social domnului Mogos Stefan Cornel.

DISPOZITIA NR. 6/25.01.2016 - Privind aprobarea programului de inspectie fiscala pentru anul 2016, asupra tuturor contribuabililor-persoane fizice si juridice, de pe raza Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 5/25.01.2016 - Privind stabilirea standardelor controlului intern/managerial, procedurile formalizate pe actiuni specifice si individuale si programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 4/25.01.2016 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 3/25.01.2016 - Privind documentele care fac obiectul controlului financiar preventiv propriu care se va organiza la nivelul Primariei Comunei Plescuta.

DISPOZITIA NR. 2/25.01.2016 - Privind asigurarea controlului cu privire la mentinerea, intretinerea si utilizarea fondului pastoral, aflat in administrarea Consiliului Local Plescuta.

DISPOZITIA NR. 2/12.01.2016 - Privind modificarea cuantumului ajutorului social, beneficiarilor Legii nr. 416/2001 conform Anexei nr. 1 la prezenta.

DISPOZITIA NR. 1/11.01.2016 - Privind constituirea Comisiei de inventariere si evaluare anuala a patrimoniului public si privat al Comunei Plescuta.