Dispozitia nr. 94/28.12.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Siclau Sabina, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in localitatea Talagiu, nr. , Comuna Plescuta, Jud. Arad.

Dispozitia nr. 93/28.12.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Bota Melania, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in localitatea Rostoci, nr. , Comuna Plescuta, Jud. Arad.

Dispozitia nr. 92/28.12.2018 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, domnului Serb Ionel Cristian, cu domiciliul in Comuna Plescuta, nr. , jud. Arad.

Dispozitia nr. 91/25.12.2018 - Privind convocarea membrilor CLSU Plescuta in sedinta de indata.

Dispozitia nr. 90/17.12.2018 - Privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Dispozitia nr. 89/17.12.2018 - Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 88/17.12.2018 - Privind aprobarea unor viramente de credite in cadrul bugetului local pe anul 2018.

Dispozitia nr. 87/13.12.2018 - Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi beneficiarilor de ajutor social.

Dispozitia nr. 86/04.12.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Hoaia Maria persoana cu handicap grav, ci ultimul domiciliu in Comuna Plescuta, nr. , jud Arad.

Dispozitia nr. 85/29.11.2018 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Nan Maricica-Eugenia, ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Budea Elena.

Dispozitia nr. 84/21.11.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Neamt Florica, persoana cu handicap grav, ci ultimul domiciliu in Comuna Plescuta, Localitatea Aciuta, nr. , jud. Arad.

Dispozitia nr. 83/21.11.2018 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 82/21.11.2018 - Privind desemnarea unei persoane din partea primarului Comunei Plescuta in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2018-2019.

Dispozitia nr. 81/21.11.2018 - Privind notarea in evidentele fiscale, a autoritatii locale, a masurii de declarare a sechestrului, impotriva debitorului Serban Stelica, cu domiciliul in Comuna Plescuta, localitatea Gura Vaii, nr. , Jud. Arad.

Dispozitia nr. 80/14.11.2018 - Privind desemnarea componentei Comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractului de inregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale a Comunei Plescuta, in vederea inscrierii in cartea funciara in baza OUG nr. 35/28.06.2016.

Dispozitia nr. 79/12.11.2018 - Privind constituirea unei comisii pentru stabilirea intinderii prejudiciului stabilit de catre controlul Camerei de Conturi Arad, conform Deciziei nr. 1669/29.10.2015.

Dispozitia nr. 78/30.10.2018 - Privind desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea derularii contractului de finantare in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara, a lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoarele cadastrale, in Comuna Plescuta.

Dispozitia nr. 77/03.10.2018 - Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru Secretar, compartimentele Financiar-contabil si impozite, Autoritate tutelarasi asistenta sociala, Stare civila-Comunitar agricultura.

Dispozitia nr. 76/03.10.2018 - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Siclau Sabina, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. , Com. Plescuta, Jud. Arad.

Dispozitia nr. 75/02.10.2018 - Privind delegarea atributiilor ce vor fi executate de catre viceprimarul Comunei Plescuta, Judetul Arad, pentru perioada 03.10.2018-23.10.2018.

Dispozitia nr. 74/04.06.2018 - Privind desemnarea unui responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Dispozitia nr. 73/04.06.2018 - Privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 72/04.06.2018 - Privind modificarea salariului lunar al doamnei Hardut Viorica asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 71/04.06.2018 - Privind modificarea salariului lunar al doamnei Hardut Otilia, asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 70/04.06.2018 - Privind modificarea salariului lunar al domnului Brinda Gheorghe Bujor - functionar public de executie.

Dispozitia nr. 69/04.06.2018 - Privind modificarea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana - personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 68/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Rotiu Mircea, cu domiciliul in localitatea Gura Vaii, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 67/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Bota Grigore Ioan cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 66/04.06.2018 - Privind virari de credite bugetare in cadrul aceluias capitol bugetar ,,Asistenta Sociala,, din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Plescuta pe anul 2018.

Dispozitia nr. 65/04.06.2018 - Privind delegarea dreptului de semnatura olografa in numele si pentru Primarul Comunei Plescuta, domnului Martin Leontin-Ion, consilier personal al primarului, personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta, ca persoana desemnata pentru contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale.

Dispozitia nr. 64/04.06.2018 - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, a doamnei Hagea Florentina Felicia.

Dispozitia nr. 63/04.06.2018 - Privind constituirea comisiei de verificare a stadiului fizic si valoric a lucrarilor de investitii si reparatii curente pentru anul 2017.

Dispozitia nr. 62/04.06.2018 - Privind angajarea cu contract de munca individual, a domnului Iuga Macavei, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav - Crainic Lucia Monica.

Dispozitia nr. 61/04.06.2018 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 60/04.06.2018 - Privind incetarea indemnizatiei lunare, numitei Crainic Lucia Monica, persoana cu handicap grav, domiciliata in localitatea Aciuta, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

Dispozitia nr. 59/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Cosma Floare, cu domiciliul in localitatea Aciuta, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 58/04.06.2018 - Privind incetarea ajutorului social, pentru doamna Caba Floare.

Dispozitia nr. 57/04.06.2018 - Privind convocarea Comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile, a reprezentantului Primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 56/04.06.2018 - Privind convocarea Comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile.

Dispozitia nr. 55/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Crainic Lucia Monica, cu domiciliul in localitatea Aciuta, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 54/04.06.2018 - Privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Bota Melania, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 53/04.06.2018 - Privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor la terminarea acestora pentru obiectivul DC 51 - Aciuta - Talagiu - Virfurile.

Dispozitia nr. 52/04.06.2018 - Privind concedierea domnului Crainic Axente-George, din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Crainic Lucia-Monica.

Dispozitia nr. 51/04.06.2018 - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 50/04.06.2018 - Privind convocarea membrilor CLSU si COAT Plescuta in sedinta ordinara.

Dispozitia nr. 49/04.06.2018  - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Pasarila Iosana, persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in, Comuna Plescuta, nr. , Jud. Arad.

Dispozitia nr. 48/04.06.2018 - Privind incetarea ajutorului social a domnului Budea Gheorghe.

Dispozitia nr. 47/04.06.2018 - Privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, la nivelul Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 46/15.05.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 45/15.05.2018  - Privind desemnarea persoanelor implicate in procedura de asistenta privind completarea si depunerea, precum si transmiterea declaratiei unice 212, pentru persoanele care au domiciliul fiscal pe raza Comunei Plescuta si care au obligatia depunerii acestei declaratii.

Dispozitia nr. 44/13.04.2018  - Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind licitatia publica, precum si comisia de rezolvare a contestatiilor, pentru inchirierea pasunii comunale.

Dispozitia nr. 43/13.04.2018  - Privind imputernicirea domnului Martin Leontin-Ion, consilier al Primarului Comunei Plescuta, cu drept de reprezentare si semnatura pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, Sistem Integrat de Gestiune a Deseurilor.

Dispozitia nr. 42/26.03.2018  - Privind angajarea cu contract de munca individual, a domnului Crainic Axente-George, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Crainic Lucia Monica.

Dispozitia nr. 41/26.03.2018  - Privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica de lucrari, avand ca obiect ,,Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Plescuta, Judetul Arad,,.

Dispozitia nr. 40/21.03.2018  - Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Vlad Mihaiela Valentina.

Dispozitia nr. 39/21.03.2018  - Privind incetarea ajutorului social, pentru doamna Vlad Mihaiela Valentina.

Dispozitia nr. 38/21.03.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 37/15.03.2018  - Privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Crainic Lucia Monica, persoana cu handicap grav, cu asistent personal, domiciliata in localitatea Aciuta, nr. , Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

Dispozitia nr. 36/14.03.2018  - Privind incetarea indemnizatiei lunare a numitului Jiva Nicolae, persoana cu handicap grav, domiciliat in localitatea Dumbrava, nr. , Comuna Plescuta, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

Dispozitia nr. 35/27.02.2018  - Privind constituirea comisiei de pasunat (pastorala) care va propune masurile privind administrarea pasunilor, cu consultarea crescatorilor de vite.

Dispozitia nr. 34/27.02.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 33/27.02.2018  - Privind angajarea cu contract de munca individual, a doamnei Hardut Viorica, ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Hardut Ioan.

Dispozitia nr. 32/26.02.2018  - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei  Zoica Maria, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 31/26.02.2018  - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Margea Elena, cu domiciliul in localitatea Talagiu, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 30/26.02.2018  - Privind acordarea indemnizatiei lunare, doamnei Ancateu Lucretia Maricuta, cu domiciliul in localitatea Rostoci, nr. , Comuna Plescuta, Judetul Arad.

Dispozitia nr. 29/15.02.2018  - Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru doamna Suciu Loredana.

Dispozitia nr. 28/08.02.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 27/08.02.2018  - Privind desemnarea unei persoane din partea Primarului Comunei Plescuta in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2017-2018.

Dispozitia nr. 26/08.02.2018  - Privind desemnarea persoanelor in comisia care va constata terenurile neingrijite de pe  raza Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 25/08.02.2018  - Privind desemnarea in Comisia pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile, a reprezentantului Primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 24/08.02.2018  - Privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa cu strigare pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior.

Dispozitia nr. 23/08.02.2018  - Privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor din cadrul Comunei Plescuta, prin procedura de achizitie directa, in anul 2018.

Dispozitia nr. 22/08.02.2018  - Privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor la terminarea acestora si serviciilor contractate de Primaria Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 21/07.02.2018  - Privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 20/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Darau Ioan Dorel, asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 19/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Hardut Otilia , asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Dispozitia nr. 18/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Pascu Constantin Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 17/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Neamtu Ioan Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 16/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnului Herbei Mircea Cornel Alexandru Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 15/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Dines Eva Liana Personal contractual de executie.

Dispozitia nr. 14/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al consilierului primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 13/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al domnilui Nan Eugen Ioan functionar public de executie.

Dispozitia nr. 12/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Patko Mirela Voichita functionar public de executie.

Dispozitia nr. 11/30.01.2018  - Privind stabilirea salariului lunar al domnului Branda Gheorghe Bujor functionar public de executie.

Dispozitia nr. 10/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Iuga Lucretia Alexandrina functionar public de executie.

Dispozitia nr. 9/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Urs Mihaiela functionar public de executie.

Dispozitia nr. 8/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al doamnei Giurgelea Marioara Cornelia functionar public de executie.

Dispozitia nr. 7/30.01.2018  - Privind majorarea salariului lunar al secretarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 6/30.01.2018  - Privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 5/30.01.2018  - Privind stabilirea indemnizatiei Primarului Comunei Plescuta.

Dispozitia nr. 4/30.01.2018  - Privind incetarea contractului individual de munca pentru numitul Darau Ioan Dorel, asistent personal al persoanei cu handicap Margea Elena.

Dispozitia nr. 3/30.01.2018  - Privind desemnarea doamnei Patko Mirela-Voichita, Inspector, clasa I, asistent, sa indeplineasca atributiile specifice pentru activitatea de solutionare a petitiilor, incepand cu data de 01.02.2018.

Dispozitia nr. 2/17.01.2018  - Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Plescuta.

Dispozitia nr. 1/16.01.2018  - Privind constituirea Comisiei de inventariere si evaluare anuala a patrimoniului public si privat al Comunei Plescuta.